Contact by mail
4 april 2023

Källan där företagets mest affärskritiska information lagras

Hur hanterar man den viktigaste källan inom IT-infrastruktur? Har den har hamnat lite i skuggan av generell infrastruktur, virtualisering, applikationer och annat? Vi pratar alltså om källan där företagets mest affärskritiska information lagras: Databaser!

0

dagar

0

timmar

0

minuter

0

sekunder

4 april 2023
08:30 - 09:30

Källan där företagets mest affärskritiska information lagras

Denna källa kan också vara en molntjänst, en server eller en annan plattform där företaget har centraliserat sin information. För att säkerställa att denna information är skyddad och säker kan företag använda sig av säkerhetsåtgärder som kryptering, autentisering och behörighetskontroll för att endast tillåta auktoriserad åtkomst till denna källa.

Den källa där ett företags mest affärskritiska information lagras kan variera beroende på företagets verksamhet och behov. Men vanligtvis handlar det om en databas eller ett datalager där information om företagets kunder, produkter, tjänster, finansiella transaktioner och andra viktiga affärsdata lagras och hanteras.

Under en timme kommer Nutanix att presentera och demonstrera hur deras kunder använder Nutanix Database Service. Där kunden vinner tid, ökar säkerheten och jobbar mer innovativt i organisationen för att hantera 1000-tals databaser med ett flertal teknologier så som Oracle, MS SQL, Postgres med flera.

Detta utan att behöva rekrytera fler DBA:er. Vi kommer att få lära oss varför kunder implementerar funktionen i sitt eget datacenter eller molnet, hur tjänsten byggs upp och anpassas efter behov. Vi välkomnar era frågor och hoppas på en intressant dialog med er!

Nutanix Database-as-a-Service