Contact by mail
9 november 2023

CSAM – ett förbisett hot 

I detta webinar kommer NetClean prata om vad risken med CSAM innebär från olika perspektiv, hur utvecklingen har sett ut över tid och varför det är ett hot som varje IT- och Säkerhetschef behöver ha på sin radar. Vi kommer också att gå in på hur NetNordics tjänst överbryggar ett befintlig säkerhetsglapp genom att identifiera avsiktliga handlingar som kan äventyra din organisations tillgångar genom att verka som en röd flagg och försäkring.

0

dagar

0

timmar

0

minuter

0

sekunder

Webinar
9 november 2023
08:30 - 09:15

 

NetClean är en samarbetspartner till NetNordic som utvecklar en säkerhetslösning som tar hand om ett hot som är förbisett av alla andra säkerhetslösningar. Statistik visar att 1 av 500 arbetsdatorer används idag för att konsumera sexuellt övergreppsmaterial på barn (CSAM), en olaglig och olämplig handling som utsätter organisationen för risker, såsom utpressning, skadlig programvara och dataläckage.  

I detta webinar kommer NetClean prata om vad risken med CSAM innebär från olika perspektiv, hur utvecklingen har sett ut över tid och varför det är ett hot som varje IT- och Säkerhetschef behöver ha på sin radar. Vi kommer också att gå in på hur NetNordics tjänst överbryggar ett befintligt säkerhetsglapp genom att identifiera avsiktliga handlingar som kan äventyra din organisations tillgångar genom att verka som en röd flagg och försäkring.