Contact by mail

IoT för smarta städer och smart infrastruktur

Skapa smarta städer och smarta invånare. Förbättra användarupplevelsen för stadens medborgare.

Vi skapar smarta uppkopplade samhällen med IoT

Internet of Things (IoT), uppkopplade saker, sakernas Internet, smarta städer, smart landsbygd eller helt enkelt det smarta samhället – kärt barn har väldigt många namn.

Sakernas internet (IoT) för smarta städer ger städer möjlighet att ansluta sin utrustning och sina saker till internet. Just detta kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden.

Vi arbetar med IoT-lösningar och sensorteknik och utvecklar din stad.
Kom i gång med NetNordic IoT.

Kontakta oss så kan vi hjälpa er med er digitala transformation!

Hela samhället kommer att vara uppkopplat

För att samhället ska kunna fortsätta leverera den allra bästa servicen till sina medborgare kommer utrustning i framtiden att vara uppkopplad mot internet. Oftast används IoT för att övervaka och styra obemannade enheter. När kommuner, stadsnät, el- och energibolag drar nytta av data från sensorer, nätverk, molninfrastrukturer och applikationer, så skapas en helt ny infrastruktur som tillsammans bildar den smarta staden eller det smarta samhället.

Ett helt ekosystem av sensorer och massor av ny teknik skapar oändliga möjligheter inför framtiden. Men också en del utmaningar. För att uppnå största möjliga nytta skall all data hanteras på bästa och säkraste sätt, när man drar nytta av de olika tekniska fördelarna. För exempelvis samhällstjänster krävs alltid högsta möjliga säkerhet i lösningen, när man arbetar med Internet of Things och smarta städer. Vi hjälper dig att digitalisera din stad med smarta IoT-lösningar.

Smarta-stader-med-IoT_NetNordic_2021_2-1024x699

Vi erbjuder högsta möjliga säkerhetsnivå

Vi har en plattform som hanterar säkerhetsfrågorna och integrerar de olika teknikerna med varandra, så som exempelvis: Wifi, LoraWan, SigFox, ZigBee, Z-wave, och NBIoT. Vi använder också mobila tekniker så som LTE, 3G, 4G och 5G. Valet av strategi är mycket viktig för kommunerna. Detta för att dem ska kunna dra nytta av fördelarna när det gäller kombinationer av information från flera olika typer av sensorer och samtidigt snabbare kunna hitta nya möjligheter att dra nytta av den tillgängliga datan.

Skapa smarta städer med NetNordic IoT:

 Vi kan skapa en bra lösning för er smarta stad. Tillsammans utvecklar vi en lösning som er stad kan växa och utvecklas inom. I framtiden kommer vi att ha smartare, effektivare och mer hållbara städer. NetNordic erbjuder alltid sina kunder högsta möjliga säkerhetsnivå. Vi har ett helhetstänk från ax till limpa, då vi arbetar med en plattform som hanterar data från marknadens alla ledande typer av sensorer.

Smarta-stader-med-IoT_NetNordic_2021_3-1024x682

Sakernas internet (IoT) för smarta städer

Över tid blir detta troligen både en mindre flexibel lösning, samt mycket dyrare att bygga och underhålla på sikt. Kommunerna behöver då flera plattformar för sin data, som går genom flera vertikala lösningar. Detta kan leda till högre kostnader för datainsamling, analys och systemintegration. Vinsterna med att skapa storskalighet och att analysera informationen från olika typer av sensorer går också om intet. Därmed också stora delar av hela idén med att skapa en smart stad genom att använda sakernas internet (IoT) för smarta städer.

Dock så börjar ofta städer i fel ände, med ett taktiskt tillvägagångssätt. På kort sikt verkar det billigare och de skapar då en lösning för endast ett specifikt problem. Detta slutar ofta i en lösning baserat på en proprietär teknik och plattform. Svårigheterna med detta blir att det ger en mycket liten möjlighet att återanvända utrustning och sensorer, för andra typer av applikationer.

/svg>

Säkra och effektiva städer

Vi kan skapa en bra lösning för er smarta stad. Tillsammans utvecklar vi en lösning som er stad kan växa och utvecklas inom. I framtiden kommer vi att ha smartare, effektivare och mer hållbara städer.

NetNordic erbjuder alltid sina kunder högsta möjliga säkerhetsnivå. Vi har ett helhetstänk från ax till limpa, då vi arbetar med en plattform som hanterar data från marknadens alla ledande typer av sensorer.

NetNordics lösning möjliggör istället funktioner som andreserar sensorhantering, krypteringskapacitet, firmware-hantering, datainsamling, sensor-provisionering, visualiseringsverktyg, datafiltrering, användarmanagement, applikationer, APIer och mycket mer.

Vi arbetar med en öppen plattform som har en överordnad betydelse, så att samarbete kan tillhandahållas mellan olika intressenter i de smarta samhällets ekosystem.

Smarta-stader-med-IoT_NetNordic_2021_4-1024x683

Strategiska partners

Inom smarta städer med IoT samarbetar NetNordic med ABB, Juniper & Nokia

Hitachi Energy logo Juniper Networks logo Nokia Networks logo