Contact by mail

Mjukvarudefinerad lagring, vad innebär det?

Med Software-defined storage så kan du enkelt flytta licenser till ny hårdvara.

En mjukvara som löser
alla era lagringsbehov

Smarta lagringslösningar ska kunna skräddarsys för just dina behov. Oavsett om ni kräver höga IOPS, brett protokollstöd eller väldigt låg kostnad per gigabyte. Med smart mjukvara görs lösningarna flexibla.

Traditionella lagringssystem är bunden till tillverkarnas hårdvaror, vilket har visat sig kostsamt och inte är flexibilitet. Software-defined storage kan istället installeras på standardhårdvara, vilket innebär att du är fri att välja vilken hårdvara som bäst passar ditt behov.

Netnordic är partner med ett antal selektivt utvalda tillverkare inom området. Utifrån dina förväntningar och krav hjälper vi er att välja den lämpligaste plattformen.

Software-defined-storage_web

Användningsområden när
det gäller lagring?

Det finns många olika användningsområden när det gäller lagring, det kan vara prestandakrävande miljöer av VMs, databaser eller kritiska applikationer. Exempel på andra tillämpningar är stora mediearkiv med video och ljud med omfattande prestandakrav. Utöver det så behövs ofta fillagring i form av NAS, arkivlagring och lagring för backup.

Vad är fördelen med mjukvarudefinierad lagring?

Till skillnad från traditionella SAN/NAS lagringssystem så har man här separerat logiken och intelligensen (mjukvara) från hårdvarulagret med diskar och SSDs. Med dom traditionella lösningarna så försvinner allt vid en HW-refresh. Mjukvarudefinierad lagring tillåter dig flytta licenserna till ny hårdvara när det är  dags. Förutom det så utvecklas mjukvaran kontinuerligt så att man får mer funktion och prestanda över tiden.

Vad är skillnaden mellan Scale-Up & Scale-Out?

Scale-up är ett system som har en eller två kontrollenheter vilka hanterar gemensam lagring som ansluts med disklådor (JBOD). Scale-up system ger oftast en given prestanda beroende på dessa kontrollenheter och anslutna diskenheter. Systemet kan utökas med ytterligare JBODs för att öka lagringskapacitet och prestanda. Dessa system kan byggas ut med upp till häraden tre till fyra petabyte rå lagringskapacitet.

Scale-out är ett system som bildar ett kluster från tre eller fyra noder med integrerad lagring. Ju fler noder desto mer prestanda, kapacitet och redundans. Systemet kan byggas ut till hundratals noder och kan hantera hundratals petabyte av data. I motsats till den traditionella scale-up arkitekturen så möjliggör scale-out med mjukvarudefinierad lagring praktiskt obegränsad kapacitet och storlek efter behov.

Strategiska partners

Nutanix logo Cohesity logo