Contact by mail

Hur integrerar du nätverk med ditt övriga datacenter?

Effektivare nätverkslösningar med högsta tillgänglighet. Skapa ett smartare nätverk för datacenter – vi vet hur!

Smarta datacenter mår bäst med smarta nätverk

Med ett smart datacenternätverk kan dina virtuella nätverk provisioneras automatiskt. Dina serveradministratörer får tillåtelse att själva tilldela nätverk genom den virtuella miljön inom ett förbestämt VLAN-spann, vilket frigör nätverksadministratörernas tid. VLAN-kollisioner undviks och både säkerhetsnivå och driftssäkerhet ökar.

Från switcharna kan du även se vilka virtuella maskiner som är kopplade till vilka fysiska switchportar, vilket kan vara till stor hjälp vid felsökning.

Våra lösningar för datacenternätverk tillåter dig även att automatisera administrativa flöden i sann DevOps-anda!

Nätverk-för-datacenter_web_2

Vad kan jag tjäna på att bygga enligt leaf-spine-topologi?

Leaf-Spine-topologi är den som används i moderna datacenter världen över.

Anledningen är att den har förutsägbar prestanda, låg latens och skalbarhet på samma vis som en scale out-lösning.

Många gillar topologin eftersom den låter dig använda samtliga portar i dina switchar för att skicka data och du slipper använda Spanning-Tree.

NetNordic har djup kompetens och lång erfarenhet för alla typer av nätrelaterade frågor i datacentret. Våra nätverkstekniker har de högsta certifieringarna hos våra utvalda ledande leverantörer. Våra Solution Advisors ger dig insikt i produkter och funktioner för att kunna ta fram de bästa lösningarna för just ert företag.

Strategiska partners

Inom nätverk för datacenter samarbetar NetNordic med Arista, Juniper & Extreme Networks

Arista Networks logo Juniper Networks logo Extreme Networks logo