Säker backup är den sista försvarslinjen mot sofistikerade ransomware-attacker

NetNordic levererar säker backup baserad på maskininlärning för att detektera hot och anomalier, där lösningen kan ge rekommendationer på data som behöver återställas med rena kopior.

Sista försvarslinjen =
Säker backup (Anti-Ransomware)

Säker backup är den sista försvarslinjen mot sofistikerade ransomware-attacker. NetNordics koncept för anti-ransomware baseras på smart backuplösning som skyddar, isolerar, detekterar och viktigaste av allt snabbt återställer information och system när det krävs. Att ta system, information eller en hel IT-produktion i gisslan är inget övergående problem. Backup har lyfts från ett nödvändigt ont i den operativa IT-budgeten, till en strategisk säkerhetsfunktion som ofta funktionellt behöver definieras och realiseras i smartare lösning.

NetNordic levererar säker backup baserad på maskininlärning för att detektera hot och anomalier, där lösningen kan ge rekommendationer på data som behöver återställas med rena kopior. Backuplösningen svarar dessutom upp mot höga krav på minskad komplexitet, enklare administration, bättre skalbarhet och relevant SaaS-stöd som Office 365. Förenkling är grunden för modern datahantering. NetNordics lösning ersätter tidigare ineffektiv hantering av fragmenterad data, till en konsoliderad plattform som även är en säkerhetslösning i egenskap av sista försvarslinje mot Ransomware-attacker.

Säker Backup ur ett sakerhetsperspektiv

Smartare teknologi ger enklare hantering

och starkare försvar

Baserad på ledande teknologi inom hyperkonvergens är NetNordics backuplösning mer korrekt beskriven som en ”Data Management”-lösning för multimolnmiljöer med fokus på enkelhet i allt från arkitektur till daglig administration. Samtidigt är det teknologierna ”under huven” som gör att lösningen står stark, härdad med immunt filsystem om den själv står måltavla för attack.

Lyssna till NetNordic,
Nutanix och Cohesity
som pratar om backup
utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Strategiska partners

Inom säker backup samarbetar NetNordic med  Cohesity

Kontakta oss!

Ring oss gärna direkt på vårt telefonnummer +46 8 555 068 00, skicka oss ett mail sales.se@netnordic.com, eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss! Tack!

Contact by mail