Contact by mail

Topp 3 viktiga cybersäkerhetsåtgärder

Topp 3 viktiga cybersäkerhetsåtgärder
NetNordics experter inom Cybersäkerhet ger dig här en topp-3-lista med de viktigaste trenderna att hålla koll på. Behöver du hjälp med att analysera och säkerställa ert företags cybersäkerhet – kontakta oss!

 1. Distansarbete
 • Corona-pandemin en orsak till att väldigt många företag som egentligen inte vart mogna för distansarbete behövt snabba upp processen vilket ofta leder till bristande säkerhet.
 • Generellt dåligt IT-säkerhetsmedvetande.
 • Svårt att säkerställa riktigheten när man arbetar på distans. (Hur vet du om det verkligen är kollegan som skriver mail, Teams m.m?)
 • Många brister i VPN funktionen vilket medför till att användaren blir väldigt sårbar på annan plats t.ex. hemma eftersom man saknar skyddet i nätverket.

2. Utpressningsvirus (Ransomware)

 • Började användas flitigt som attackmetod 2017 men minskade allt eftersom klientskydden blev bättre.
 • På väg tillbaka i större omfattning och mer avancerat
 • Vad händer om personliga tillhörigheter krypteras? (Bilen, kylskåpet, värmesystemet m.m.)
 • Attacker mot sjukhus och andra samhällskritiska funktioner kommer öka!
 • De flesta företag har ingen ”Ransomware-plan” eller gjort en riskanalys för att identifiera vad som händer vid bristande tekniska skyddsmekanismer som t.ex. klientskydd, brandväggar, IDS m.m.

3. AI-Virus

 • Kan enkelt profilera personer med hjälp av sociala medier.
 • Letar per automatik efter lösenord och kontonamn som t.ex. e-postadress i stora databaser med läckta kontouppgifter.
 • Har intelligensen att kombinera ”vanliga” lösenord individen brukar använda med mindre förändringar för att komma åt kontot.
 • Identifiera brister och sårbarheter i offrets enheter.
 • Löser CAPTCHAs per automatik.
 • Riktade Ransomware attacker på enbart viktig data vilket gör det svårt för de skyddsmekanismer som finns att detektera (framtid).

Topp 3 viktiga cybersäkerhetsåtgärder

Våra experter inom Cybersäkerhet hjälper dig gärna att analysera era behov och topp prioriteringar.

Stärk er cybersäkerhet med en policy för IT-säkerhet

Genomtänkt strategi och digital kvittens på säkerhetsarbetet är grunden till bra IT-skydd.

illumio Cyber_Security_Web_Front_Page_2021