NetNordic Service Manager (SM)

Vi identifierar kundens unika behov

Stödfunktionen Service Manager arbetar med att stärka kommunikationen mellan kunden och NetNordics olika avdelningar. En Service Manager ska identifiera kundbehov och sedan ansvara för hur vi kan möta kundens unika behov på bästa sett.

En Service Manager ska vara en brygga mellan NetNordics Operations- och försäljnings-organisation och kunden. Vidare ansvarar en Service Manager också över att överenskomna leveranser av NetNordics tjänster till kunden sker på önskvärt sätt.

Kontakta oss – så berättar vi mer om vår tilläggstjänst!

Effektiv styrning av projektet för att säkerställa kvalitet och kostnad.

Kontakta mig


Ta kontakt med våra supportexperter!

 

Önskar du personlig rådgivning för ditt företag? Lämna dina uppgifter via formuläret, så hör vi oss!

Alternativt ring oss direkt på +46 8 55 50 68 00 och fråga efter våra supportexperter.