NetNordic Secure Operations (SOC)

Vi upptäcker och analyserar säkerhetshändelser och tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder.

Stoppa Cyberattacker

Cyberattacker pågår kontinuerligt och är en verklighet som drabbar många företag. Oavsett hur mycket man fokuserar på prevention går det inte att skydda sig till 100%. Vår Secure Operations (Managed SOC) kombinerar erfarna cybersäkerhetsanalytiker, beprövad metodik, intelligent mjukvara och teknologier för att tillhandahålla end-to-end security monitoring, detection och incident respons.

  • SecureOperation Detect
  • Detekterar kontinuerligt säkerhethändelser 24/7
  • SecureOperation Respond
  • Karantänsätter  klienter/servrar efter riskbedömning
  • SecureOperation Risk Manager
  • Rapportering till ledning/ styrelse

Värdera, Reducera och Managera säkerhetsrisk

Många tjänster kring SOC stannar vid att rapportera säkerhetshändelser. Vi ser det som en naturlig del i vår kontinuerliga rapportering att förse verksamheten med input och förståelse (lärande loop) för att kontinuerligt minimera angreppsytan mot verksamheten. Våra cybersäkerhetsexperter och beprövade ramverksmodeller tillhandahåller korreleringen mot affärs och verksamhetsrisker.