Contact by mail

NetNordic Secure Operations (SOC)

Vår SOC upptäcker och analyserar säkerhetshändelser och tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder.

Stoppa Cyberattacker

Cyberattacker pågår kontinuerligt och är en verklighet som drabbar många företag. Oavsett hur mycket man fokuserar på prevention går det inte att skydda sig till 100%. Vår Secure Operations kombinerar erfarna cybersäkerhetsanalytiker, beprövad metodik, intelligent mjukvara och teknologier för att tillhandahålla end-to-end security monitoring, detection och incident respons.

 • SecureOperation Detect
 • Detekterar kontinuerligt säkerhethändelser 24/7
 • SecureOperation Respond
 • Karantänsätter  klienter/servrar efter riskbedömning
 • SecureOperation Risk Manager
 • Rapportering till ledning/ styrelse
Secure operations (SOC)

Värdera, Reducera och Managera säkerhetsrisk

Många tjänster kring SOC stannar vid att rapportera säkerhetshändelser. Vi ser det som en naturlig del i vår kontinuerliga rapportering att förse verksamheten med input och förståelse (lärande loop) för att kontinuerligt minimera angreppsytan mot verksamheten. Våra cybersäkerhetsexperter och beprövade ramverksmodeller tillhandahåller korreleringen mot affärs och verksamhetsrisker.

/svg>

Security Operations Center

En Security Operations Center (SOC) är en kommandocentral för yrkesverksamma inom cybersäkerhet som ansvarar för övervakning, analys och skydda av en viss organisation från diverse cyberattacker. I SOC övervakas internettrafik, intern nätverksinfrastruktur, stationära datorer, server, slutpunktsenheter, databaser, applikationer, IoT-enheter och andra system som ett led att identifiera potentiella säkerhetsincidenter.

Genom att kombinera en rad avancerade verktyg och kompetensen hos våra erfarna cybersäkerhetsproffs, så kan vår Security Operations Center utföra följande vitala funktioner:

 • Övervakning, upptäckt, utredning och varningar
 • Hantering av säkerhetshändelser, inklusive skadlig analys och rättsmedicinska utredningar
 • Hantering av hotinformation (intag, produktion, datasäkring och spridning)
 • Riskbaserad sårbarhetshantering (särskilt prioritering av patchnigar)
 • Threat hunting
 • Hantering och underhåll av säkerhetsenheter
 • Utveckling av data och mätvärden för efterlevnadsrapportering / hantering