Lämna din IT-lösning till oss

NetNordic Managed Services – Vi tar det fulla operativa ansvaret för din IT-lösning.

Managed Services

Skicka oss dina IT-behov. Vi tar hand om din IT-lösning – samtidigt som du tar hand om verksamheten. NetNordic tar det fulla operativa ansvaret för din IT-lösning.

Tar ansvar för sin IT-lösning

Allt fler av våra kunder efterfrågar outsourcingtjänster där vi hanterar deras operativa IT-behov. Med NetNordic Managed Services är din IT-lösning säker hos oss – och får den uppmärksamhet den behöver.

Tillgång till specialister

NetNordic tar fullt operativt ansvar, äger infrastrukturen och tillhandahåller en total leverans av IT-tjänster, i enlighet med SLA-avtal.

Ditt företag kommer då att ha tillgång till specialister dygnet runt.

Managed Services