Contact by mail

23 april 2015

Björn Lundén Information

En ny kontaktcenter-plattform

  • Kundvärde: Förbättrad kundnöjdhet, förmåga att möta kundkrav bättre och mer effektivt.

NetNordic levererar och stödjer Contact Center-plattformen för Björn Lundén Information. Contact Center-plattfprmen från Enghouse Interactive tillhandahåller ett antal nya funktioner som hjälper Björn Lundén att möta sina kunder på ett mer effektivt, professionellt och kostnadseffektivt sätt.

NetNordic – En pålitlig partner

”NetNordic som partner valde vi baserat på tre huvudfaktorer. Vi behövde någon med erfarenhet av de två plattformar vi använder (Trio och IPoffice), vi behövde en partner som var väl betrodd av tillverkaren av plattformen och vi behövde en partner där vi som en relativt liten kund får uppmärksamhet.”

”Vi valde Trio Enterprise-produkten från Enghouse som plattform, eftersom att den gav oss alla möjligheter att betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt samtidigt som vi kunde optimera hur vi använder våra interna resurser”.

– Patrik Hedqvist, Björn Lunden Information AB

Referenser