Contact by mail

1 december 2022

NetNordic förvärvar Kong Arthur

NetNordic förvärvar Kong Arthur – Skapar större kapacitet inom systemutveckling

NetNordic är en systemintegratör inom området nätverk, hybridmoln, cybersäkerhet och collaboration. Genom detta förvärv av norska bolaget Kong Arthur utökar vi vår portfölj med en extra kapacitet inom systemutveckling. Detta är NetNordics sextonde förvärv sedan år 2015. Kong Arthur har ett 30-tal anställda i både Norge och Litauen.

”NetNordic levererar den senaste tekniken och lägger sedan till skräddarsydda anpassningar och systemutveckling på toppen, för att skapa värdefulla digitala lösningar och tjänster, som skapar effektivitet för våra kunder”, säger Jarl Øverby, VD för NetNordic Group.

Behovet av att tillföra ökad kompetens och kapacitet inom systemutveckling är mycket viktigt för NetNordics fortsatta tillväxt och expansion. ”Kong Arthur passar väl in i vår övergripande tillväxtstrategi och de har gedigen kompetens och relevant erfarenhet inom området systemutveckling”, berättar Jarl Øverby, VD för NetNordic Group.


Systemutveckling tillför extra värde åt våra lösningar och tjänster

NetNordic har under många år implementerat och vidareutvecklat nätverk, hybridmolnlösningar, cybersäkerhet och collaboration, åt medelstora till stora företag, men nu kan vi även erbjuda lösningar och tjänster relaterade till de områden som ger kunderna ännu större frihet att göra personliga och skräddarsydda anpassningar, av sina egna lösningar och tjänster.

”Digital systemutveckling baseras på kompetens och erfarenhet. Nätverk, hybridmolnlösningar, cybersäkerhet och collaboration, är alla viktiga drivkrafter för effektivitet och utveckling inom nordiskt näringsliv och offentlig sektor. NetNordic kommer att ha en ledande roll i denna utveckling”, fortsätter Øverby.

”Kong Arthur har under flera år drivit stora projekt och utvecklat en gedigen kompetens och erfarenhet inom digitalisering. Det var ett naturligt steg för Kong Arthur att bli en del av något större, så att vår kompetens kan användas fullt ut, och då var NetNordic ett naturligt val för oss. Vi kommer att lägga till kapacitet och ser fram emot att bli en del av NetNordic Group”, säger Bjørn Oustad, General Manager för Kong Arthur.

Kontakt för ytterligare frågor:

Jarl Øverby, VD, NetNordic Group, jarl.overby@netnordic.com, +47 982 17 009.

Bjørn Oustad, General Manager, Kong Arthur, bjorn@kongarthur.no, +47 932 49 966.

NetNordic är en nordisk systemintegratör specialiserad på lösningar och tjänster inom nätverk, hybridmoln, cybersäkerhet och collaboration. Som våra kunders ” Best Companion” bidrar NetNordic till att realisera vår kunds affärspotential, genom effektiv användning av våra lösningar och tjänster. NetNordic har sitt huvudkontor i Lysaker, Oslo, Norge. År 2021 var omsättningen (pro forma) 1,9 miljarder NOK. Innan förvärvet av Kong Arthur hade NetNordic cirka 500 anställda på 15 kontor över hela Norden, fördelade på dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

Kong Arthur är ett norskt konsultföretag som levererar skräddarsydd mjukvara och utvecklar digitala tjänster. Företaget har djup kompetens inom mjukvaruutveckling, skräddarsydda lösningar och underhåll av digitala lösningar och tjänster. Kong Arthur har en särskilt djup expertis inom regionala aktörer, samt inom utbildningssektorn. Kong Arthur har lång erfarenhet av komplexa projekt och har cirka 30 anställda i Norge och Litauen. Läs mer här: https://kongarthur.no/.