Contact by mail

11 april 2018

NetNordic förvärvar Efftel – förstärker portföljen inom kommunikationslösningar

Vi är mycket nöjda med att förstärka vår totala portfölj inom kommunikationslösningar genom förvärvet av Efftel AB. NetNordic arbetar kontinuerligt med att bredda sin portfölj inom telekommunikationslösningar.

– NetNordic förstärker med detta uppköp erbjudandet av cloudtjänster inom telekom och understödjer samtidigt ambitionen om att ta en ledande position på den svenska marknaden, säger koncernchef Jarl Øverby i NetNordic Group.

Den svenska marknaden har kommit långt i användandet av cloudbaserade telefonitjänster och NetNordic har önskat att komplettera sin lösnings-och tjänsteportfölj. Efftel har en stolt historia, en solid teknisk plattform och kommer att passa väl in i en större koncern som ger ytterligare utrymme för investeringar och trygghet för kunderna.

– Vi arbetar kontinuerligt med att öka värdet av telekommunikationslösningar och säkerställer att vår bredd som systemintegratör, med tillhörande kompetensområden, ger våra kunder optimala lösningar. Det är viktigt för oss att ytterligare stärka vårt erbjudande inom cloud då denna marknad växer snabbt, säger Øverby vidare.

Med förvärvet av Efftel tillförs en teknisk plattform och en organisation som kommer att ge bra förutsättningar för ökad tillväxt. NetNordic anställde nyligen Joakim Harging som ny VD för NetNordic Communication AB och har tydliga ambitioner att fortsätta växa på den svenska marknaden.

– Genom att bli en del av NetNordic ser vi fram emot att öka vår kapacitet och få en större möjlighet att utnyttja vår tekniska plattform, kompetens och engagemang. Vi har i säljprocessen ytterligare stärkts i vår övertygelse om att NetNordic är den rätta ägaren för att bidra till framtida tillväxt, säger Mats Sandvik, VD i Efftel AB. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med agenter, återförsäljare, operatörer och ser fram emot att göra ett stort avtryck på den svenska telekommarknaden, avslutar Sandvik.

Kontaktpersoner:

Jarl Øverby
Koncernchef NetNordic Group
Mail: jarl.overby@netnordic.com
Telefon: +47 982 17 009

Joakim Harging
VD NetNordic Communication AB
Mail: joakim.harging@netnordic.com
Telefon: +46 708 37 81 25