Contact by mail

23 mars 2020

NetNordic hjälper dig med IT-säkerhet och hantering av ökad belastning vid distansarbete

NÄR ARBETE HEMIFRÅN ÄR AVGÖRANDE FÖR DIN VERKSAMHET

Många företag har nu skickat hem sina anställda för att minska risken för spridning av virus. Coronavirus (Covid-19) påverkar oss alla och tyvärr är det utmanande för både företagen och samhället i allmänhet. Som systemintegratör och vår expertis inom IT-säkerhet vill NetNordic underlätta för företag och dess anställda att bedriva den dagliga verksamheten. Detta är genom att erbjuda lösningar så att de anställda kan vara relativt operativa även om de måste arbeta hemifrån under en längre tid.

På NetNordic har vi redan en bra kultur för att använda videokonferenslösningar. Detta innebär att vi som företag kan upprätthålla produktivitet och åtaganden även anställda behöver vara hemma med en smittsam sjukdom, med ett sjukt barn eller som nu är i karantän och kanske ha befunnit sig i riskzonen för att vara en bärare av Covid-19-viruset.

NetNordic kan erbjuda en mängd bra och säkra lösningar för distansarbete för ditt företag, också specifikt anpassade till den situation som har uppstått kring Covid-19-viruset och dess karantänbehov.

För de flesta kommer ett bra och säkert sätt att ansluta sig via Internet från en PC eller annan terminal hemma vara det främsta behovet. Detta kan lätt lösas av de flesta genom att utöka dagens lösningar, eller så kan en lösning införas som skyddar detta säkert oavsett dagens lösningar.

Hur snabbt detta kan fastställas beror lite på vad du har sedan tidigare.

Alternativa lösningar:

VPN klienter
Om du har hårdvara från Pulse Secure eller Palo Alto kan vi snabbt få licenser för VPN-klienter så att du kan rulla ut det till anställdas PC.

Säkert hemmakontor
NetNordic har också möjlighet att lösa mer komplexa behov, som att ge anställda tillgång till säkra nätverk genom en granulär säkerhetsmekanism med tillgång till professionella applikationer och säkra system. Det kan vara akuta behov inom sjukvården, kommuner, forskningsmiljöer, tekniska driftsmiljöer, industrier eller andra resurspersoner som måste sitta på hemmakontoret – med hög säkerhet!

Verktyg för att samarbeta
Flera av våra partners erbjuder nu gratis användning av video- och interaktionsverktyg. Microsoft, Cisco och Avaya är några av dem som erbjuder detta.

NetNordic erbjuder också gratis rådgivning om hur man använder moderna video- och interaktionsverktyg. Kanske har du redan tillgång till ett bra verktyg, men har inte kommit igång ännu?

Vill du att en av våra rådgivare ska kontakta dig? Skicka ett e-postmeddelande till sales@netnordic.se eller ring oss på: +46 8 55 50 68 00 . Vi hittar den bästa lösningen för ditt företag.