13 november 2017

NetNordic utses av Jönköping Energi som partner vid uppgraderingen av deras fiberinfrastruktur

NetNordic har fått förtroendet att bygga ut och uppgradera fiberinfrastrukturen i Jönköping Energis stadsnät. Lösningen består av ett DWDM-fibernät med våglängdsmultiplexering. Uppgraderingen innebär att Jönköping Energi mycket effektivare kan ta in fler kunder i sitt nuvarande stadsnät och därmed växa ännu mer i framtiden.

Fibernätverk med god hastighet och bra tillgänglighet är någonting som både hushåll och företag kräver i dagens uppkopplade samhälle. I takt med att samhället byggs ut och att behovet av bredband med hög kapacitet ökar, så måste även stadsnäten utveckla sig själva och uppgraderas. Därför togs beslutet att bygga ut fibernätet och öka kapaciteten i Jönköping Energis stadsnät.

Hela nätverket är byggt i ett antal ringar vilket ger en hög redundans. Skulle det bli störningar i en del av nätet, så tar den alternativa vägen över direkt, vilket möjliggör att Jönköping Energi alltid kan hålla hög kapacitet utan några driftstörningar. Nätverket har visat sig vara väldigt driftsäkert, och har en tillgänglighet på hela 99,999 procent. Detta beror på att Jönköping Energi har valt att arbeta med de allra bästa produkterna på marknaden och att designen innebär att få kritiska situationer uppstår i nätverket som måste hanteras akut. Istället kan Jönköping Energi fokusera framåt och lägga tid på att utveckla sin kärnverksamhet.

Den nya lösningen har skapat både högre flexibilitet och bättre effektivitet

”Vi har en otroligt hög tillgänglighet i nätverket och det beror på att vi har standardiserat stenhårt och att vi bara väljer de bästa produkterna på marknaden. Även om dessa är lite dyrare, så vinner man mycket på detta i längden, genom att man får ett oerhört stabilt nätverk. Vi är väldigt nöjda.” berättar Lennart Jarl, Produktchef på Jönköpings Energi.

NetNordic har tillsammans med Jönköping Energi designat och implementerat kapacitetsutbyggnaden i Jönköpings stadsnät med hjälp av våglängdsmultiplexering. Trenden hos Jönköping Energi var att trafiken i nätverket ökade med ca 10–15 procent varje månad, och för att kunna hantera detta så byggdes distributionsringarna ut, tillsammans med NetNordic.

”NetNordic är mycket stolta över att Jönköping Energi valde NetNordic som partner i utbyggnaden av deras transmissionsnät. Vi har båda samma medvetenhet och strävan vad gäller högsta möjliga kvalité och säkerhet. Nu kan man enkelt lägga till nya kunder och expandera, samt optimera effektiviteten i driften av nätet” säger Robert Malm, VD på NetNordic Solutions AB.

Den nya lösningen har skapat både högre flexibilitet och bättre effektivitet. Direkt när kapacitetsbehovet ökar, så kan fler våglängder enkelt läggas till i lösningen. Därmed har nu Jönköping Energi möjligheten att ta in fler stadsnät i samma lösning och fortsätta att kraftigt öka antalet kunder i sitt nätverk.

”Vi är väldigt nöjda med utvecklingen av nätverket som NetNordic har levererat. Med den nya lösningen kan vi enkelt göra oss oberoende och snabbt agera på nya situationer som uppstår. Idag är vi så mycket mer flexibla i vår lösning!” säger Lennart Jarl.

Avancerad optisk våglängdsmultiplicering

Utrustningen kommer från leverantören ADVA Optical Networking som tillhandahåller avancerad optisk våglängdsmultiplicering med bland annat höghastighets interface och krypteringsmoduler. Våglängdsmultiplicering innebär att man kan skicka multipla individuella våglängder i samma fiberpar, vilket ökar överföringskapaciteten i de fiberoptiska transmissionerna.

”Ett tillgängligt och driftsäkert nätverk är väldigt viktigt för oss. Vi tittar långsiktigt och vill skapa ett nätverk helt utan störningar. Jag är helt övertygad om att den här designen är helt optimal för oss. Vi gjorde helt rätt val när vi valde NetNordic, allt har verkligen fungerat klockrent!” menar Lennart Jarl.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Malm
VD på NetNordic Solutions AB
Telefon: 070-984 98 98
E-post: robert.malm@netnordic.com

Lennart Jarl
Produktchef på Jönköping Energi Nät AB
Telefon: 13036-108355
E-post: lennart.jarl@jonkopingenergi.se

OM JÖNKÖPING ENERGI

Jönköping Energi ägs av Jönköpings kommun och är en koncern som omfattar fyra bolag. Dessa levererar el, värme, kyla, biogas och stadsnät till 55 000 kunder i Jönköpings kommun och direkt närliggande kommuner. Jönköping Energi är en trygg och stabil kommunikationsoperatör som vill skapa en problemfri vardag för sina kunder.

Läs mer om Jönköping Energi

OM NETNORDIC

NetNordic är en nordisk systemintegratör som är specialiserade på lösningar och tjänster inom nätverk, kommunikation och säkerhet. Som «Best Companion» ska NetNordic bidra till att realisera kundens affärsverksamhet genom effektiva lösningar och tjänster inom kommunikation. NetNordic har huvudkontor i Oslo. Den proformaberäknade omsättningen 2017 uppskattas till ca 1 miljard. NetNordic ca 270 medarbetare och 12 kontor i Norden, fördelat på dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Läs mer på www.netnordic.se