Contact by mail

NetNordic stödjer Wildhood Foundation

NetNordic stödjer Wildhood Foundation – som genom insamling och kunskapsspridning bidra till ett effektivt skydd av hotade arter och vildmarksområden i Afrika. Wildhood fokuserar på ekosystem som är avgörande för den biologiska mångfalden och 1000-tals vilda djur, växter och träd. Idag skyddar Wildhood 1 miljon hektar vildmark i Sydafrika och Zimbabwe och när arbetet expanderar till Botswana och Mocambique växer portfolion med ytterligare 3 miljoner hektar. Det långsiktiga målet är att återställa ursprungliga vandringsleder så att elefanter och andra arter kan röra sig fritt mellan länderna.

Genom att NetNordic stödjer Wildhood Foundation bidrar vi till en positiv utveckling för djur, natur, kvinnor och barn i Sydafrika.

96
%
minskad elefantpopulation på 100 år.
20 år tills arten är utrotad.
80
%
minskad tjuvjakt på 4 år.
1200+ gripanden för brott mot vilda djur och natur.

Kvinnliga parkvakter

Genom Wildhood stödjer vi Akashinga – världens första kvinnliga parkvaktsstyrka som skyddar en av Afrikas sista stora elefantpopulationer. Sedan Akashinga började patrullera i Zambezidalen har tjuvjakten minskat med 80% och elefanterna börjat återvända till områden som de tidigare flytt ifrån. Idag sysselsätter Wildhood 175 parkvakter som skyddar en halv miljon hektar vildmark. Målet är att 1000 kvinnor ska vara i arbete 2026 och vi ser fram emot att vara med på och möjliggöra den resan.

Hotet mot biologisk mångfald

Aldrig förr i mänsklighetens historia har naturen varit under så stor press som nu. De ekosystem som människor och andra arter är beroende av försvinner i allt snabbare takt och en miljon växt- och djurarter hotas av utrotning enligt FN:s vetenskapspanel. Hotet mot biologisk mångfald bedöms som mer akut än klimatförändringarna och har flera år i rad lyfts fram som en av de största globala riskerna av World Economic Forum.

Varje år dödas 20 000 elefanter i den illegala jakten på elfenben och med bara omkring 350 000 elefanter kvar på den afrikanska kontinenten är det en kamp mot klockan att rädda arten från utrotning. Tjuvjakten är ett av de enskilt största hoten mot biologisk mångfald och hållbara ekosystem. Bevarandet av vilda djur och deras miljöer är en global angelägenhet, inte enbart ur ett hållbarhetsperspektiv utan också ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv eftersom handeln göder organiserad brottslighet och skapar instabilitet i lokala samhällen.

/svg>

”Wildhood är beviset på att en liten organisation kan göra stor skillnad. Idag bidrar vi till skydd av 1 000 000 hektar vildmark i södra Afrika. Tillsammans med våra givare och partners skapar vi en värld där noshörningar, lejon och elefanter finns kvar i det vilda för kommande generationer!”

Filippa Tarras-Wahlberg
Grundare av Wildhood Foundation

Läs mer om Wildhood Foundation

WILDHOODS UPPDRAG

  • Möjliggöra och skala upp insatser som skyddar vilda djur och natur
  • Öka kunskapen om hotet mot vilda djur och deras miljöer
  • Påverka opinion och lagstiftning genom debatt och policyarbete

WILDHOOD FINANSIERAR

  • Rekrytering och utbildning av kvinnliga parkvakter
  • Hundar som tränas för att hjälpa parkvakterna i arbetet
  • Stipendier till skolbarn i områden som omger vildmarken
/svg>