Vi levererar IoT för smarta städer och smart infrastruktur

Smarta uppkopplade samhällen med IoT

 

Internet of Things (IoT), uppkopplade saker, sakernas Internet, smarta städer, smart landsbygd eller helt enkelt det smarta samhället
– kärt barn har många namn.

Sakernas internet (IoT) för smarta städer ger städer möjlighet att ansluta sin utrustning och sina saker till internet. Just detta kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden.

Kontakta oss så kan vi hjälpa er med er digitala transformation! Vi arbetar med IoT-lösningar och sensorteknik och utvecklar din stad.
Kom i gång med NetNordic IoT.

 

Skapa smarta städer och smarta invånare. Förbättra användarupplevelsen för stadens medborgare.

Samhället kommer att vara uppkopplat

För att samhället ska kunna fortsätta leverera den allra bästa servicen till sina medborgare kommer utrustning i framtiden att vara uppkopplad mot internet. Oftast används IoT för att övervaka och styra obemannade enheter. När kommuner, stadsnät, el- och energibolag drar nytta av data från sensorer, nätverk, molninfrastrukturer och applikationer, så skapas en helt ny infrastruktur som tillsammans bildar den smarta staden eller det smarta samhället.

Sensorer och ny teknik

Ett helt ekosystem av sensorer och massor av ny teknik skapar oändliga möjligheter inför framtiden. Men också en del utmaningar. För att uppnå största möjliga nytta skall all data hanteras på bästa och säkraste sätt, när man drar nytta av de olika tekniska fördelarna. För exempelvis samhällstjänster krävs alltid högsta möjliga säkerhet i lösningen, när man arbetar med Internet of Things och smarta städer. Vi hjälper dig att digitalisera din stad med smarta IoT-lösningar.

Vi erbjuder högsta möjliga säkerhetsnivå

Vi har en plattform som hanterar säkerhetsfrågorna och integrerar de olika teknikerna med varandra, så som exempelvis: Wifi, LoraWan, SigFox, ZigBee, Z-wave, och NBIoT. Vi använder också mobila tekniker så som LTE, 3G, 4G och 5G. Valet av strategi är mycket viktig för kommunerna. Detta för att dem ska kunna dra nytta av fördelarna när det gäller kombinationer av information från flera olika typer av sensorer och samtidigt snabbare kunna hitta nya möjligheter att dra nytta av den tillgängliga datan.

 

Skapa smarta städer med NetNordic IoT

 Vi kan skapa en bra lösning för er smarta stad. Tillsammans utvecklar vi en lösning som er stad kan växa och utvecklas inom. I framtiden kommer vi att ha smartare, effektivare och mer hållbara städer. Netnordic erbjuder alltid sina kunder högsta möjliga säkerhetsnivå. Vi har ett helhetstänk från ax till limpa, då vi arbetar med en plattform som hanterar data från marknadens alla ledande typer av sensorer.

Sakernas internet (IoT) för smarta städer

Dock så börjar ofta städer i fel ände, med ett taktiskt tillvägagångssätt. På kort sikt verkar det billigare och de skapar då en lösning för endast ett specifikt problem. Detta slutar ofta i en lösning baserat på en proprietär teknik och plattform. Svårigheterna med detta blir att det ger en mycket liten möjlighet att återanvända utrustning och sensorer, för andra typer av applikationer.

Över tid blir detta troligen både en mindre flexibel lösning, samt mycket dyrare att bygga och underhålla på sikt. Kommunerna behöver då flera plattformar för sin data, som går genom flera vertikala lösningar. Detta kan leda till högre kostnader för datainsamling, analys och systemintegration. Vinsterna med att skapa storskalighet och att analysera informationen från olika typer av sensorer går också om intet. Därmed också stora delar av hela idén med att skapa en smart stad genom att använda sakernas internet (IoT) för smarta städer.

Skapa säkrare och mer effektiva städer

NetNordics lösning möjliggör istället funktioner som andreserar sensorhantering, krypteringskapacitet, firmware-hantering, datainsamling, sensor-provisionering, visualiseringsverktyg, datafiltrering, användarmanagement, applikationer, APIer och mycket mer. Vi arbetar med en öppen plattform som har en överordnad betydelse, så att samarbete kan tillhandahållas mellan olika intressenter i de smarta samhällets ekosystem.

 

Kontakta mig

Ta kontakt med våra kunniga rådgivare!

 

Önskar du personlig rådgivning för ditt företag? Lämna dina uppgifter via formuläret, så hör vi oss!

Alternativt ring oss direkt på +46 8 55 50 68 00 och fråga efter våra mycket kunniga säljare.