Vi kan hjälpa er att utveckla säkra elnät för framtiden

 

Skapa ett av landets mest säkra elnät

 

Vi på NetNordic kan hjälpa er att utveckla både flexibla och säkra nätverkslösningar för ert företag. Våra högcertifierade konsulter är experter på säkra nätverkslösningar.

NetNordic föreslår lösningar för våra kunder som fungerar lika bra för små elnät som för stora energikoncerner.

Vi designar då en lösning som både går att skala upp vid behov och som inkluderar samtliga styr, övervakning och kommunikationsnätverk i energibolaget, i ett och samma nätverk.

 

NetNordic kan övervaka och drifta hela ditt elnät. Vi bygger framtidens elnät!

Kommunikationsnät och SCADA-nät

Alla el och energibolag använder olika former av kommunikationsnät för att styra och övervaka sina infrastrukturer så som till exempel elnätet, fjärrvärmenätet, vattenledningar och pumpstationer.

Dessa kommunikationsnät benämns även driftdatanät, driftnät, processnät eller SCADA-nät (även om SCADA-nätet endast är en del av kommunikationsnätet för ett el-och energibolag). Kommunikationsnät hanterar några av landets viktigaste infrastrukturer.

NetNordic kan hjälpa er att utveckla flexibla och säkra nätverkslösningar för ert elbolag!

Kryptering, redundans och övervakningssystem

Vi hjälper elbolag att digitalisera sina kommunikationsnät.
Våra lösningar bygger på MPLS-TP eller IP/MPLS baserat nät med beprövad teknik för kryptering, redundans och med tillhörande managerings- och övervakningssystem. Nätverket för stöd för avancerad prioritering och klassning av trafik, samt transport av Layer 2, Layer 3-, och legacy-tjänster (äldre nätverk som man vill behålla delar av). Våra lösningar end-to- end hanteringsverktyg. Våra lösningaranvänds idag i flera samhällskritiska nätverk, som tillexempel hos Trafikverket i Sverige, Jernbaneverket och Hafslund i Norge. Lösningarna fungerar väl oavsett om det finns fiber, koppar eller radiolänk mellan stationerna.

 

Hacker-och cyberangrepp

 

Tyvärr är dessa nätverk ofta mycket sårbara för hacker- eller cyberangrepp, samtidigt som säkerheten ofta fått komma på undantag.

År 2015 stängdes delar av elnäten i Ukraina ner genom en cyberattack som orsakade ett elavbrott i hela landet.

I januari 2017 upptäckte Försvarets Radioanstalt (FRA) i Sverige aktivitet som tydde på förberedelser för liknande cyberangrepp mot de svenska elnäten.

Så här gör vi en ombyggnad av kommunikationsnäten: 

 

  • Uppfyller MSB och SvKs krav på säkerhet för kommunikationsnät
  • Integrerar befintliga nätverk i ett enda nätverk
  • Hanterar och aggregerar flera tekniker (IP, Ethernet, TDM (SDH/PDH), seriell)
  • Är modulär och enkel att anpassa och bygga ut i samband med att elnätet samt kommunikationsnätet utvecklas
  • Tillåter kryptering av all trafik (inte bara IP)
  • Är robust
  • Erbjuder verktyg för att enkelt överblicka nätverket
  • Inkluderar managementfunktionalitet
  • Möjliggör övervakning och styrning
  • Är infrastrukturneutral (den kan nyttja fiber, koppar, radiolänk, 4G och mer)

Kontakta mig

Ta kontakt med våra kunniga rådgivare!

 

Önskar du personlig rådgivning för ditt företag? Lämna dina uppgifter via formuläret, så hör vi oss!

Alternativt ring oss direkt på +46 8 55 50 68 00 och fråga efter våra mycket kunniga säljare.

Våra samarbetspartners på nätverk

NetNordic är mycket stolta över att vara en nordisk oberoende systemintegratör och väljer därför alltid den lösning som är allra bäst för våra kunder, oberoende av leverantör. NetNordic har goda partnerskap tillsammans med flertalet marknadsledande tillverkare inom IT, vilket gör att våra kunder alltid får hjälp av individer med mycket god erfarenhet och djup kompetens.