”Idag är det en väldigt stor skillnad på hur kontaktcentret ser ut om man jämför med hur det såg ut tidigare. Som helhet har det varit en mycket positiv resa för oss tillsammans med NetNordic” .

Cathrine Evensen, Customer Service Centre Manager på Antalis
NetNordic Summit 2020 (online)

Ett digitalt event med ett krispigt och färskt innehåll inom IT-säkerhet och smarta datacenter. Tillsammans med marknadsledande leverantörer och marknadens absolut vassaste teknologier har vi skräddarsytt ett innehåll för dig som är beslutsfattare inom IT/drift och säkerhetsfrågor. Agendan består av keynote-talare, inspirerande föreläsare och inte minst intressanta breakout sessions. Anmäl dig redan idag!

Vilka är vi?

NetNordic är en oberoende systemintegratör med fokus på lösningar och tjänster för våra kunder inom nätverk, datacenter, säkerhet, och företagskommunikation.

Säkerhetsverktyg för avancerad hotidentifiering

Monitorering av säkerheten i ert moln

Det råder inget tvivel om affärsvärdet med molnet – frågan är hur säkerheten anpassas för att fungera i molnet?

Kontinuerlig säkerhetsanalys av era tjänster i den publika molninfrastrukturen.

Genom “compliance reports” kan utrullning av applikationer ske med vetskapen att molnet är konfigurerat för att möte verksamhetens säkerhetskrav.

Netnordic hjälper er att leverera kontinuerliga, automatiserade skydd för SaaS-applikationer och molnservrar.

Vi tillhandahåller även lösningar för livscykelhantering av identiteter i molntjänster inklusive multifaktorautentisering och Single-Sign-On.

 

Att migrera lösningar och tjänster till molnet kräver kompetens och expertis

Säkerhet i publika molninfrastrukturer

Med molntjänsten Evident skapar vi kontinuerlig säkerhet i publika molninfrastrukturer. Att adressera säkerhet i molnet kräver en strategi som säkerställer att risker snabbt identifieras, verifieras och åtgärdas.

Kontinuerlig automatisk kontroll av inställningar som påverkar säkerheten i AWS och Azure. Detta sker genom tjänsternas API-baserade kontrollplan.

Evident utvecklades specifikt för att hjälpa DevOps och risk/infosäk-team att implementera och behålla säkerhet inom molnet genom automation.

Konstant måluppfyllnad av säkerhetskraven i molnet

Evident utför kontinuerlig övervakning av publika molntjänster, så att applikationer kan distribueras med vetskapen att molnmiljön är säkert konfigurerad. Dessutom klassificerar, identifierar och kontrollerar Evident data i molnlagringstjänster för dataexponering och malware.

Evidents enkla och intuitiva dashboard ger realtidsbaserad information om de publika molntjänsternas säkerhet. 

Kontinuerlig synlighet och validering

Evident ger säkerhets- och övervakningsteam inblick i riskerna inom alla molnkonton, tjänster och regioner genom automatiserad inspektion. I realtid identifieras avvikelser från organisationens säkerhetskrav, där rätt mottagare automatiskt informeras så att problemen kan åtgärdas innan allvarliga konsekvenser uppstår.

Validering och rapportering

Verifiera att organisationen uppfyller samtliga säkerhetskrav samtidigt som molntjänsterna följer best practise. Erhåll enkel rapportering för efterlevnad av CIS Foundations, GDPR, HIPAA, ISO, NIST, PCI och SOC 2+. Rapporter kan anpassas för att bekräfta specifika regulatoriska krav eller organisationsmål.

Automatiserad återställning

Automatiserad återställning (remediation) av konfigurationer som medför säkerhetsrisker vilket leder till en kontinuerlig policyefterlevnad. Säkerhetsrisker hanteras då omedelbart utan manuella ingrepp. Tack vare nämnd automation kan säkerhets- och utvecklingsteam ägna sig åt mer värdeskapande projekt.

Skydd av molnlagringstjänster

Genom maskininlärning identifiers och klassificeras information som lagras i Amazon S3 buckets, Microsoft Azure Blob Storage och Google Cloud Storage. Policyöverträdelser och felaktig dataexponering kan därmed omedelbart automatiskt adresseras.

Friktionslös metodik

Friktionslös metodik för molnsäkerhet som inte påverkar prestanda, användare eller administratörer. En API-driven molntjänst som kan integreras med DevOps, SecOps och risk/compliance-verktyg. Detta gör att säkerhet kan integreras i utvecklingsprocessen för molnapplikationer utan att äventyra flexibiliteten.

Kontakta mig

Boka in rådgivning med våra experter!

 

Vi berättar gärna mer om hur vi kan kan hjälpa just ditt företag att förbättra er säkerhetsnivå!

Ring oss på  08 55 50 68 00, eller fyll i formuläret nedan, så hör en av våra företagsexperter av sig.

Våra partners på IT-säkerhet

NetNordic är mycket stolta över att vara en nordisk oberoende systemintegratör och väljer därför alltid den lösning som är allra bäst för våra kunder, oberoende av leverantör. NetNordic har goda partnerskap tillsammans med flertalet marknadsledande tillverkare inom IT, vilket gör att våra kunder alltid får hjälp av individer med mycket god erfarenhet och djup kompetens.