DDoS som tjänst – NetNordic DDoS Protect

Är du beredd på en DDoS-attack?

 

Skydda din verksamhet mot alla små och stora överbelastningsattacker. Det kan vara allt från de stora DDoS-attackerna till de mer okända och svårupptäckta attackerna mot applikationer och system.

NetNordic har under lång tid levererat system för DDoS-skydd och levererar nu detta som en managerad tjänst. Kontakta oss och se hur vi hjälpa er att skydda er verksamhet mot DDoS attacker.

Med hjälp av Netnordic DDoS Protect så kan du undvika skadliga överbelastningsattacker mot ditt nätverk.

Ta del av skräddarsydda lösningar baserade på din verksamhets behov och förutsättningar. Vi kan skydda ditt företag mot DDoS-attacker!

Dagens attacker är ännu mer sofistikerade än tidigare. Se till att skydda dig mot DDoS-attacker.

Skydd mot samtliga typer av DDoS attacker

NetNordic DDoS Protect är en Premium-tjänst där vi har integrerat de båda metoderna för att ge bästa möjliga skydd mot samtliga typer av DDoS attacker, inklusive mot de allt vanligare kombinerade attackerna där flera olika attacktyper används samtidigt. NetNordic DDoS Protect justeras mot den unika trafikprofil som gäller för de objekt den ska skydda. Genom att tjänsten analyserar all trafik till skyddsobjekten identifierar den automatisk en eventuell attack. Begränsning av attacken påbörjas direkt. Vid mindre attacker begränsas och tvättas trafiken direkt, medan den vid större attacker styr om trafiken till en central infrastruktur för tvättning. Vi använder teknik från marknadens ledande tillverkare för att säkerställa bästa möjliga skyddseffekt. Vi satsar på att leverera marknadens bästa DDoS skydd.

Oberoende och redundant DDoS skydd

NetNordic DDoS Protect kan användas oberoende av vilken internetleverantör du har. Tjänsten kan även kopplas redundant mot flera operatörer. Ni erhåller regelbundet en rapport över status på tjänsten samt återkoppling om skyddande åtgärder med information om typ av attack, attackerade objekt och tidsrymd för attacken. Detta fungerar som underlag för beslut om förändringar på tjänstens utformning och skydd. Ni bestämmer själva vilka system som skall skyddas; nätelement, servrar eller applikationer. Alla system som kommunicerar via IP kan ingå i vårt DDoS skydd. Vid installation görs en injustering mot den unika trafikprofil som gäller för valda skyddsobjekt. Kontroll och eventuell omjustering genomförs regelbundet för att hela tiden ge ett optimalt skydd. Nya skyddsobjekt kan läggas till i tjänsten allteftersom tillägg görs i er individuella miljö.

Distributed Denial of Service

Distribuerad överbelastningsattack (Distributed Denial of Service eller DDoS) är för de flesta förknippat med de enorma överbelastningsattackerna som det rapporteras om i press och media. Begreppet omfattar dock en mängd olika typer av attacker, från de allmänt kända överbelastningsattackerna till små och smygande attacker. Att de är små innebär inte att de är mindre allvarliga. Som mer sofistikerade belastar de system och applikationer på mer utsatta områden. Oavsett typen av attack leder den snabbt till att det utsatta systemet eller tjänsten upphör att fungera och blir otillgänglig för dess användare. Dilemmat är att det krävs två diametralt olika lösningar för att ge ett bra skydd mot alla typer av attacker. Med vår tjänst skyddar du er verksamhet mot alla typer av DDoS attacker.

Överbelastningsattacker

Traditionella överbelastningsattacker kräver stor, för att inte säga enorm kapacitet i form av förbindelser och system som ska rensa bort icke önskad trafik för att ge ett fullgott skydd.
Detta hanteras bäst i stora centrala system, till exempel i molnet. Små och smygande attacker är i sin natur svåra att upptäcka, och än mer så i system som är anpassade för att hantera stora mängder trafik.
De passerar så att säga under radarn på dessa. Här krävs dedikerad utrustning som hela tiden analyserar trafiken till skyddsobjektet för att identifiera och begränsa en attack.

NetNordic DDoS Protect är en enkel tjänst

Du kan kombinera DDoS-skydd på en eller flera siter med en central tvättjänst. Tjänsten ger fullt DDoS-skydd med kundplacerad utrustning och molntjänst:  

  • Drift alla dagar dygnet runt
  • Installation och konfiguration
  • Kundanpassade larmnivåer
  • Löpande uppdatering av attacksignaturer
  • Automatisk begränsning av attacker
  • Rapportering av status och åtgärder

Kontakta mig

Ta kontakt med våra kunniga rådgivare!

 

Vi kan hjälpa just din verksamhet. Fyll i kontakt-formuläret, så återkommer vår företagsexpert.

För mer information om NetNordic DDoS Protect, så kan du också ringa oss på +46 855 50 68 00.

 

Våra partners på IT-säkerhet

NetNordic är mycket stolta över att vara en nordisk oberoende systemintegratör och väljer därför alltid den lösning som är allra bäst för våra kunder, oberoende av leverantör. NetNordic har goda partnerskap tillsammans med flertalet marknadsledande tillverkare inom IT, vilket gör att våra kunder alltid får hjälp av individer med mycket god erfarenhet och djup kompetens.