Åtkomstkontroll – NetNordic Shield

En säker och automatiserad åtkomstkontroll

Det är ofta den mänskliga faktorn som är den största säkerhetsrisken vad gäller cybersäkerhet. Det gäller att säkerställa att endast rätt och behörig personal ska ha åtkomst till kritiska system.

Om något oönskat skulle inträffa ska det finnas full spårbarhet, vem som gjorde vad och när. Då kan det vara mycket användbart med åtkomstkontroll.

Samtidigt som känslig data och kritiska system såsom ICT, SCADA och affärssystem behöver skyddas, vill man dra nytta av interna och externa experter så effektivt som möjligt samt säkerställa att arbeten inte sker i konflikt med varandra.

Detta kan uppnås med NetNordic Shield, en helt automatiserad åtkomstsprocess med starkt yttre skydd. NetNordics åtkomstkontroll kan stötta er verksamhet och öka säkerheten.

Få kontroll över din verksamhet. Vi ansvarar för att driftsätta och supportera er lösning.

Är NetNordic Shield rätt lösning för dig, ställ dig följande frågor:

 • Vet du vilka som har access till era stödsystem?
 • Vet du när de har tillgång till dem?
 • Är det lämpligt att de har tillgång till det de har tillgång till?
 • Planeras eller pågår det andra arbeten samtidigt?
 • Vet du vad som har gjorts i systemen?
 • Kan du bevisa det?

Passar NetNordic Shield er?

Om svaret på någon av ovanstående frågor är annat än ja så kan NetNordic Shield vara rätt lösning för din organisation. Det kan det även vara om din organisation skall uppfylla branschregler eller lagkrav såsom:

 • Lagen om Elektronisk Kommunikation, LEK
 • NIS-direktivet som träder i kraft i 10 maj 2018 fastställer åtgärder för att uppnå en hög nivå på säkerhet och tillförlitlighet i samhällsnyttiga tjänster. (NIS-EU 2016/1148)
 • Regler, lagar och rekommendationer om fjärråtkomst och tillträde till system samt spårbarhet som till exempel Svenska Kraftnäts vägledning om IT-säkerhetsinfrastruktur.

Åtkomstkontroll med NetNordic Shield erbjuder:

 • Starkt skydd med flera robusta säkerhetslager, kombinerat med ett användarvänligt gränssnitt.
 • Effektiva och helt automatiserade processer från planering och godkännande av arbete till uppföljning, som döljer komplexiteten för användarna.
 • Shield har varit i drift i 10 år utan cyberhändelser i den norska olje- och gassektorn, en bransch som ställer extrema krav på säkerhet och felfria processer.
 • Integration med externa förändringshanterings- och arbetsordersystem.
 • Lösningar antingen i NetNordic datacenter eller på kundens egna servrar.

Användaren upplever en användarvänlig process där hög säkerhet säkerställs med flera säkerhetslager:

 • Kontroll av enhet som trafiken kommer ifrån
 • 2-stegs-autentisering
 • Skanning av skadlig kod
 • IP-kontroll
 • Digital signatur
 • Kryptering
 • Kontroll av användarroll
 • Brandväggsöppningar/stängningar
 • Intrångsskydd
 • loggning av alla aktiviteter

Shield används bland annat på Norska oljeplattformar där det finns mycket höga säkerhetskrav. Ragnar Heksem som är Chief Engineer på Lundin Norway säger:

 

”SHIELD gör det möjligt för oss att spara flera tusen timmar årligen genom att göra en stor del av arbetet från land, istället för offshore. Med SHIELD har offshoreorganisationen full kontroll och kan direkt blockera all access i händelse av en kritisk cyber​händelse”

 

 

Kontakta mig

Boka in rådgivning med våra experter!

 

Vi berättar gärna mer om hur vi kan kan hjälpa just ditt företag att förbättra er säkerhetsnivå!

Ring oss på  08 55 50 68 00, eller fyll i formuläret nedan, så hör en av våra företagsexperter av sig.