Skapa skalbara nätverk med virtuellt datacenter

Virtuellt datacenter gör det möjligt att ha IT-system och applikationer placerade i privata virtuella moln!

Virtuellt datacenter –
expandera till molnet

Dagens marknadstrender som mobilitet, molntjänster, sociala medier, applikationer och big data kräver att företag och datacenter ständigt är innovativa och ligger i framkant.

Netnordic erbjuder flexibla och skalbara nätverk som kommer att förenkla IT-driften för ert företag. Ett modernt och effektivt datacenter med SDN är lösningen för er som snabbt vill kunna lansera nya tjänster och lösningar för era användare.

Med ett virtuellt datacenter kan du lägga hela eller delar av din miljö i vårt virtuella datacenter och öka flexibiliteten, effektiviteten och skalbarheten i er verksamhet.

Kontakta oss så kan vi hjälpa er att skapa ett virtuellt datacenter, helt anpassat efter era unika behov! Upptäck hur vi kan förbättra ert nätverk och datacenter – ta kontakt med oss idag.

Virtuellt-datacenter_web_2

Modernt nätverk med virtuella servrar

Dagens moderna datacenter omfattar servervirtualisering, lagring över Ethernet och utveckling i att leverera applikationer. Molntjänster, trådlösa nätverk och virtuella servrar är redan idag en viktig del inom IT. Röst och video blir viktiga applikationer inom företagsnätverk, vilket medför en ökad belastning på nätverket. Det moderna datacentret är utformat för att hantera den ökande trafik-belastningen. Det konvergerar de många trafikströmmarna till ett enda modernt nätverk och prioriterar trafiken.

Datacenterlösningar för framtiden

Vi erbjuder innovativa datacenterlösningar i Sverige som bygger på den senaste tekniken från marknadsledande partners. Genom att virtualisera och förenkla ert datacenter kommer ert företag få betydande konkurrensfördelar och mycket lägre driftskostnad. Virtualisering innebär en snabbare leverans av IT-tjänster, ökad drifteffektivitet och minskade risker. Vi levererar lösningar för olika branscher och segment, till både företag och tjänsteleverantörer.

Installera säkra nätverk för framtiden

NetNordic erbjuder den bästa tillgängliga tekniken med samarbete med ledande partners inom datacenter. Vi är en nordisk oberoende systemintegratör och fokuserar på ert företags unika behov. Tillsammans går vi genom ert befintliga datacenter och nätmiljö, varpå våra konsulter tar fram förslag på förbättringar. De lösningar vi tar fram är anpassade efter ert företag och syftar till att ni ska kunna klara av framtidens nätverkstrafik.

Virtualisering ger skalbarhet

Se till att förenkla med virtualisering. Virtualisering ger ett modernt datacenter, samt den flexibilitet och skalbarhet som ni behöver för att klara av framtidens trafikbelastning. Virtualisering möjliggör en högre effektivitet, ger en snabbare och störningsfri respons, samt ger betydande kostnadsbesparingar för ert företag. Även nätverksadministrationen blir enklare.

Virtualisering ger ett modernt datacenter den flexibilitet och skalbarhet som ni behöver för att klara av framtidens trafikbelastning. Det möjliggör en högre effektivitet, ger en snabbare och störningsfri respons, samt ger betydande kostnadsbesparingar för ert företag. Även nätverksadministrationen blir enklare.

/svg>

Förenkla med virtualisering

Virtualisering ger ett modernt datacenter, samt den flexibilitet och skalbarhet som ni behöver för att klara av framtidens trafikbelastning. Virtualisering möjliggör en högre effektivitet, ger en snabbare och störningsfri respons, samt ger betydande kostnadsbesparingar för ert företag. Även nätverksadministrationen blir enklare.

NetNordic hjälper ert företag i utbyggnaden av datacenter med hjälp av den nyaste tillgängliga tekniken. Vi är en oberoende nordisk systemintegratör som samarbetar med ledande partners inom datacenter.

Virtualisera ert nätverk

Våra konsulter ser över vilka behov ert företag har och tar fram de allra bästa lösningarna, baserade på era nuvarande och framtida behov och önskemål.

Vi effektiviserar ert datacenter, samt sköter övervakning och IT drift genom att reducera antalet enheter i datacentret. På det viset sänks både kapital- och driftskostnaden radikalt. Vi genomför nästa generations datacenter-plattformar som ett skalbart system, och som er dedikerade partner kan ta vi fullt ansvar för ert datacenter.

Strategiska partners

Nutanix logo Cohesity logo