Skapa skalbara nätverk med virtuellt datacenter

Virtuellt datacenter – expandera till molnet 

 

Dagens marknadstrender som mobilitet, molntjänster, sociala medier, applikationer och big data kräver att företag och datacenter ständigt är innovativa och ligger i framkant.

Netnordic erbjuder flexibla och skalbara nätverk som kommer att förenkla IT-driften för ert företag. Ett modernt och effektivt datacenter med SDN är lösningen för er som snabbt vill kunna lansera nya tjänster och lösningar för era användare.

Med ett virtuellt datacenter kan du lägga hela eller delar av din miljö i vårt virtuella datacenter och öka flexibiliteten, effektiviteten och skalbarheten i er verksamhet.

Kontakta oss så kan vi hjälpa er att skapa ett virtuellt datacenter, helt anpassat efter era unika behov! Upptäck hur vi kan förbättra ert nätverk och datacenter – ta kontakt med oss idag.

 

Virtuellt datacenter gör det möjligt att ha IT-system och applikationer placerade i privata virtuella moln!

Modernt nätverk med virtuella servrar

Dagens moderna datacenter omfattar servervirtualisering, lagring över Ethernet och utveckling i att leverera applikationer. Molntjänster, trådlösa nätverk och virtuella servrar är redan idag en viktig del inom IT. Röst och video blir viktiga applikationer inom företagsnätverk, vilket medför en ökad belastning på nätverket. Det moderna datacentret är utformat för att hantera den ökande trafik-belastningen. Det konvergerar de många trafikströmmarna till ett enda modernt nätverk och prioriterar trafiken.

Datacenterlösningar för framtiden

Vi erbjuder innovativa datacenterlösningar i Sverige som bygger på den senaste tekniken från marknadsledande partners. Genom att virtualisera och förenkla ert datacenter kommer ert företag få betydande konkurrensfördelar och mycket lägre driftskostnad. Virtualisering innebär en snabbare leverans av IT-tjänster, ökad drifteffektivitet och minskade risker. Vi levererar lösningar för olika branscher och segment, till både företag och tjänsteleverantörer.

Installera säkra nätverk för framtiden

NetNordic erbjuder den bästa tillgängliga tekniken med samarbete med ledande partners inom datacenter. Vi är en nordisk oberoende systemintegratör och fokuserar på ert företags unika behov. Tillsammans går vi genom ert befintliga datacenter och nätmiljö, varpå våra konsulter tar fram förslag på förbättringar. De lösningar vi tar fram är anpassade efter ert företag och syftar till att ni ska kunna klara av framtidens nätverkstrafik.

Virtualisering ger skalbarhet

Virtualisering ger ett modernt datacenter den flexibilitet och skalbarhet som ni behöver för att klara av framtidens trafikbelastning. Det möjliggör en högre effektivitet, ger en snabbare och störningsfri respons, samt ger betydande kostnadsbesparingar för ert företag. Även nätverksadministrationen blir enklare.

Förenkla med virtualisering

Virtualisering ger ett modernt datacenter, samt den flexibilitet och skalbarhet som ni behöver för att klara av framtidens trafikbelastning. Virtualisering möjliggör en högre effektivitet, ger en snabbare och störningsfri respons, samt ger betydande kostnadsbesparingar för ert företag. Även nätverksadministrationen blir enklare.

Det moderna datacentret i Sverige

Software Defined Data Center (SDDC) är nästa steg i evolutionen inom servervirtualisering och molntjänster. SDDC samordnar och prioriterar trafikströmmarna i moderna datacenter i Sverige och är bra anpassade för att hantera den ökande trafikbelastningen. Ett modernt datacenter erbjuder den flexibilitet och skalbarhet som ni behöver för att hantera kommande affärsbehov, där allt från övervakning till IT drift igår. Eftersom att en innovativ datahall innebär en högre effektivitet, leder det till betydande kostnadsbesparingar för ert företag. SDDC förenklar det operativa arbetet och säkerställer att applikationer och tjänster lever upp till de krav ert företag ställer på kapacitet, tillgänglighet och ledtider. Genom att placera ut en SDDC i företaget får ni en högre IT-flexibilitet, kan leverera nya tillämpningar mycket snabbare, samt vara mer lyhörda för behov från era användare och kundbas.

Virtualisera och förenkla ert nätverk

NetNordic hjälper ert företag i utbyggnaden av datacenter med hjälp av den nyaste tillgängliga tekniken. Vi är en oberoende nordisk systemintegratör som samarbetar med ledande partners inom datacenter.

Våra konsulter ser över vilka behov ert företag har och tar fram de allra bästa lösningarna, baserade på era nuvarande och framtida behov och önskemål.

Vi effektiviserar ert datacenter, samt sköter övervakning och IT drift genom att reducera antalet enheter i datacentret. På det viset sänks både kapital- och driftskostnaden radikalt. Vi genomför nästa generations datacenter-plattformar som ett skalbart system, och som er dedikerade partner kan ta vi fullt ansvar för ert datacenter.

Kontakta mig

Ta kontakt med våra kunniga rådgivare!

 

Önskar du personlig rådgivning för ditt företag? Lämna dina uppgifter via formuläret, så hör vi oss!

Alternativt ring oss direkt på +46 8 55 50 68 00 och fråga efter våra mycket kunniga säljare.

 

Våra partners på smarta datacenter

NetNordic är mycket stolta över att vara en nordisk oberoende systemintegratör och väljer därför alltid den lösning som är allra bäst för våra kunder, oberoende av leverantör. NetNordic har goda partnerskap tillsammans med flertalet marknadsledande tillverkare inom IT, vilket gör att våra kunder alltid får hjälp av individer med mycket god erfarenhet och djup kompetens.