Leverera hög prestanda i nätet på säkrast möjliga sätt

Effektivare nätverkslösningar med högsta tillgänglighet. Skapa ett smartare nätverk!

Smarta datacenter mår bäst med smarta nätverk

Layer 2, Spanning-tree och stora Broadcast-domäner hör till historien.

Historiskt har man byggt enligt modellen Core/Distribution/Access switchar med ett stort Layer 2-nät, för att undvika loopar kördes Spanning-tree vilket blockerade 50% av alla länkar.

Det här leder till ett ineffektivt nätverk med okänt antal hopp för trafiken och även en oförutsägbar latens och prestanda. Om en länk bryts så påverkar det stabiliteten och topologin förändras.

Då dagens moderna datacenter baseras på ”Scale-Out” teknik med kluster så förändras trafiken inom datacentret och genererar mer trafik inom datacentret, dessutom blandas olika bandbredder från 1Gbps, 10Gbps upp till 100Gbps.

Ny topologi, smart buffring och automation gör datacenter-nätverken smartare. Kontakta oss så berättar vi mer!

Nätverk-för-datacenter_web_2

Vad kan jag tjäna på att bygga enligt leaf-spine-topologi?

Leaf-Spine-topologi är den som används i moderna datacenter världen över.

Anledningen är att den har förutsägbar prestanda, låg latens och skalbarhet på samma vis som en scale out-lösning.

Många gillar topologin eftersom den låter dig använda samtliga portar i dina switchar för att skicka data och du slipper använda Spanning-Tree.

Hur integrerar nätverket med mitt övriga datacenter?

Med ett smart datacenternätverk kan dina virtuella nätverk provisioneras automatiskt. Dina serveradministratörer får tillåtelse att själva tilldela nätverk genom den virtuella miljön inom ett förbestämt VLAN-spann, vilket frigör nätverksadministratörernas tid. VLAN-kollisioner undviks och både säkerhetsnivå och driftssäkerhet ökar.

Från switcharna kan du även se vilka virtuella maskiner som är kopplade till vilka fysiska switchportar, vilket kan vara till stor hjälp vid felsökning.

Våra lösningar för datacenternätverk tillåter dig även att automatisera administrativa flöden i sann DevOps-anda!

Strategiska partners

Nutanix logo Cohesity logo