Security Operations hjälper dig att detektera och respondera på säkerhetsincidenter

Vår egna SOC – Security Operations Center, övervakar hela ditt nätverk och responderar på alla hot.

Security Operations Center, mer än säkerhetsövervakning

Hot mot organisationers verksamhet och IT-miljöer blir allt mer komplexa
och riktade. För att skydda sig krävs ett strukturerat säkerhetsarbete.
Förmåga att detektera och respondera på säkerhetsincidenter, hot och
andra avvikelser i dina system är en viktig del av detta. Här fyller en SOC –
Security Operations Center – en central roll.

Att skydda verksamheten mot den ökade Cyber-hotbilden blir alltmer komplicerat och kostsamt. Genom ett samarbete med NetNordic kan verksamheten bedriva och utveckla sin digitalisering med säkerhet integrerat i processer och teknik. NetNordic har utvecklat managerade säkerhetstjänster (Managed Security Services) för att rusta våra kunder att hålla jämna steg med digitala angripare. Här kombineras preventiva skyddsförmågor med erfarenhet och kunskap för att upptäcka Cyberangrepp samt agera med motåtgärder när så krävs (Detection and Response).

I NetNordics ”kommandocentral” , sitter våra säkerhetsanalytiker som 24/7 monitorerar aktivitet och händelser i våra kunders nätverk och system. Detta för att säkerställa att oönskat beteende upptäcks, identifieras, klassificeras och hanteras omedelbart utifrån den incidenthanteringsplan som vi utformat tillsammans med vår kund.

Referenser

&

Case studies

SkiStar kan snabbt hitta nålen i höstacken för att åtgärda säkerhetsangrepp

SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 53 %, i Norge 29 % och totalt i Skandinavien 43 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med…

Läs mer

Borås stad följer sin digitala strategi genom att automatisera och stärka sin Cybersäkerhet

Borås är den näst största staden i folktäta Västra Götalandsregionen. 1,5 miljoner människor bor inom en 10-milsradie. Med mer än 113 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun. I Borås finns spetskompetens inom miljöteknik och textil innovation, logistik och elektronisk handel. År 2021 firar Borås 400 år som stad. Kung Gustav II Adolf faställde via ett kungligt brev, daterat…

Läs mer

Strategiska partners

Inom security operations samarbetar NetNordic med Elastic och Palo Alto Networks

Elastic logo Palo Alto Networks logo