Contact by mail
Nätverkssegmentering och Mikrosegmentering i praktiken (16 mars) thumbnail

Gå till filmen

Nätverkssegmentering och Mikrosegmentering i praktiken (16 mars)

Nätverk

16 mars 2022


Nätverkssegmentering blir ofta tunga och svåra projekt som sällan når i mål. Det är komplext att segmentera en befintlig produktionsmiljö med betydande risker att orsaka produktionsstörningar. Samtidigt är de flesta experter eniga om att segmentering är en av de viktigaste preventiva säkerhetsåtgärder som står till buds idag. Vi visar hands-on hur vi genomför en implementation av mikrosegmentering i en miljö på ett snabbt, enkelt och driftsäkert sätt med Illumio. Från installation, visibilitet, workflow, policy, till enforcement. Slutresultatet ger oss en nivå där vi har full insyn och kontroll på trafiken inom servermiljön.

Nätverkssegmentering

Segmentering förbättrar cyberskyddet

I den digitala världen behöver man dela upp sin infrastruktur i sektioner, eller segment, för att inte riskera att drabbas av ett totalt haveri som en konsekvens av ett cyberangrepp. Men hur gör man det?

Senaste innehållet - Nätverk