Contact by mail

Vad är Digital Forensics?

IT-Säkerhet

9 november 2022


Vad är Digital forensics? Det är konsten att undersöka digitala bevis, insamlade från olika typer av IT-system, och det inkluderar även återhämtning och utredning av cyberbrott, genom att titta igenom material som finns i digitala enheter och IT-miljöer. När en cybersäkerhetsincident har inträffat är det nödvändigt att fastställa orsaken till incidenten. Digital forensics inkluderar till exempel filsystemanalys, log-händelseundersökning och nätverksforensik. Digital forensics används också vid stöld av immateriella rättigheter, industrispionage, anställningstvister och bedrägeriutredningar.

Det slutliga målet är att skapa en lättförståelig tidslinje och klassificering av händelser. För våra Incident Response-kunder är resultatet en omfattande rapport som understryker grundorsaken till incidenten, hotaktörernas motivation och slutmålet. Med digital forensics får du ett utdrag och dokumentation av all databevis som kan användas i domstolen.

Vilka steg ingår i den rättsmedicinska utredningen?

NetNordic Cyber ​​Forensic Team har skapat sina egna verktyg för att förbättra utredningen. I arbetsprocessen ingår bevisinsamling, identifiering, klassificering och analys. Åtgärder görs under incidentresponsprocessen, och ytterligare rekommendationer presenteras för kunden för att förstärka sin cybersäkerhetsställning. Slutligen dokumenterar och rapporterar vi allt vi hittat och granskar det tillsammans med kunden.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig – genom NetNordic Security Operations Center och våra säkerhetsexperter & Incident Response Team.

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet