Contact by mail

Säkerhetsmedvetenhet och ISO 27001 – Varför är det viktigt?

IT-Säkerhet

16 september 2022


Säkerhetsmedvetenhet – varför är det viktigt?

Alla i organisationen måste förstå hur cyberbrottslingar fungerar när de försöker ta sig in i ditt nätverk. Det är därför som utbildning i säkerhetsmedvetenhet är väldigt viktig. Organisationer måste se till att alla individer inom en organisation förstår och följer vissa säkerhetspraxis, för att hjälpa till att säkerställa säkerheten i en organisation. Det kan till exempel vara en anställd som klickar på en länk i ett misstänkt e-postmeddelande som de fått och hackarna kan ta sig in i dina system, starta en skadlig programvara och orsaka kritiska problem för hela ditt företag. Anställda och andra viktiga slutanvändare behöver därför regelbunden och specifik utbildning i hur man kan hålla sig säker på nätet och få information om hur nätfiskeattacker och ”social engineering” fungerar. NetNordic kan hjälpa dig att sätta upp riktlinjer och ramverk för hur dina anställda ska arbeta med säkerhetsmedvetenhet i åtanke, för att skydda och minimera dig från att utsättas för en cyber-attack. Vi kan ge dig strategisk rådgivning inom alla områden som bevarar cybersäkerhet.

NetNordic SOC är ISO 27001 certifierad

Tjänsten NetNordic SOC (Security Operation Center) har tilldelats ISO/IEC 27001:2013. Det är en allmänt känd internationell standard inom branschen och den tillhandahåller alla krav som behövs för ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS). Som kund kan du därför vara övertygad om att vår NetNordic SOC följer alla de senaste och högsta säkerhetsbestämmelserna. ISO-certifieringen är ett starkt bevis på att vi på NetNordic har välorganiserade och genomtänkta informationssäkerhet- och ledningssystem på plats i vår organisation. Säkerhet är kärnan i allt vi gör. Vi hanterar säkerheten – och ser alla risker.

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet