Mikael Jarpenge, Proofpoint (NetNordic Summit 2020) thumbnail

Gå till filmen

Mikael Jarpenge, Proofpoint (NetNordic Summit 2020)

“Security Awareness Training” = minska hela organisationens cyberrisk

Säkerhet är helheten av teknik, processer, resurser och inte minst användare (och våra beteenden i digitala miljöer). Fråga? Hur kan vi öka och följa upp organisationens säkerhetsmedvetande, utan att tappa produktivitet? Svar: Genom Praktisk interaktiv säkerhetsträning i motsats till traditionell passiv utbildning. Fråga? Hur ser vi till att träningen sker där och när den behövs? Svar: Genom att integrera säkerhetsskydd med träningsverktyg. Fråga? Hur motiverar vi användare att rapportera in iakttagelser av misstänkta säkerhetshot? Svar: Omedelbar återkoppling med kontinuerlig uppföljning på inrapporterade ärenden. Vi diskuterar hur förbättrad säkerhetsmedvetenhet på individuell nivå minskar hela verksamhetens cyberrisk.

2020-11-17

Senaste innehållet - IT-Säkerhet

Personlig Företagsrådgivning


+ 46 855 50 68 00 sales.se@netnordic.com


Kontakta NetNordic och få hjälp av en personlig företagsrådgivare

Personlig Företagsrådgivning


+ 46 855 50 68 00 sales.se@netnordic.com


Kontakta NetNordic och få hjälp av en personlig företagsrådgivare