Contact by mail

Maximera IT-tillgänglighet

IT-Säkerhet

21 maj 2024


Maximera IT-tillgänglighet: Lärdomar från ett lasagnekök

I IT-världen, precis som i köket, står vi inför utmaningen att förbereda ”måltider” som inte bara är läckra utan även tillförlitliga och redo att serveras under alla förhållanden. Låt mig förklara detta med en analogi från lasagneköket, där varje lager har sin unika funktion och bidrar till den övergripande framgången för slutprodukten. Lasagneanalogin är inte ny, men för den skull lika relevant. Ett tips är att börja definiera de kritiska IT-tjänsternas Single-Point-Of-Failures i deras respektive individuella och delade leveranskedjor. På vilka nivåer ska vi definiera och artikulera våra lager? PS – Glöm inte molnet som alternativ. Lägg inte alla IT-ägg i en korg (dvs. en driftsleverantör, datahall etc.).

Ingredienserna i en robust IT-lasagne

1. Flera internetanslutningar: Tänk dig att ditt första lager lasagne består av pasta. Precis som att en lasagne börjar med en stabil grund av pastaplattor, börjar en solid IT-tjänst med flera internetleverantörer (ISPs) och fysiska förbindelser (diversitet). Detta första steg säkerställer att om en anslutning fallerar, finns det ytterligare lager redo att upprätthålla förbindelsen.

2. Dubbla routrar, brandväggar och lastbalanserare: Nästa lager, osten, binder samman pastan. I vår IT-lasagne motsvarar detta ett nätverkslager med redundans i form av dubbla routrar och brandväggar som skyddar och dirigerar trafik effektivt.

3. Applikationskluster: Så kommer vi till köttfärsen, hjärtat i varje lasagne. Våra applikationslager, klustrade och redundanta, arbetar ihop för att säkerställa att processer och tjänster är tillgängliga oavsett belastning eller individuella systemfel.

4. Databaskluster och geografisk redundans: Tomatsåsen som för samman alla lager. Databaslagret, säkerställer att data är korrekt och  och tillgänglig.

5. Dynamisk DNS och Failover-mekanismer: Är som bechamelsåsen som gör rätten krämig och komplett. DNS-tjänster och failover-mekanismer gör att trafiken kan omdirigeras och balanseras mellan olika datacenter i realtid, vilket säkerställer kontinuitet och prestanda.

Kryddar till det med några ytterligare tips

För att förstärka vår IT-lasagne ytterligare och säkerställa att den står emot även de mest krävande smaktesterna föreslår jag att vi tillsätter:

  • Automatisk skalning: Just som att lasagnens storlek anpassas, bör våra IT-system kunna skalas upp eller ner automatiskt baserat på efterfrågan.
  • Förbättrad övervakning: Med sensorer (eller smaklökar) i varje lager kan vi proaktivt identifiera och åtgärda problem innan de påverkar användaren.
  • Regelbunden säkerhetsrevision: Liksom en bra kock regelbundet provsmakar och justerar sina rätter, måste vi regelbundet granska och förbättra våra säkerhetsprotokoll.

Så nästa gång du står inför utmaningen att säkerställa IT-tillgänglighet, tänk på lasagnen. Varje lager är kritiskt, och genom att säkerställa redundans och flexibilitet på varje nivå, kan vi skapa IT-system som inte bara är funktionella, utan även resilienta och redo att möta framtidens utmaningar. Håll dig cyberfrisk och njut av din IT-lasagne!

Göran Walles
Cybersecurity CTO, NetNordic

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet