Contact by mail

Implementering av NetNordic SOC

IT-Säkerhet

12 oktober 2022


Hur implementeras NetNordic SOC?

Implementeringen av NetNordic SOC (Security Operations Center) är en gemensam satsning mellan kundens team och NetNordic Team. Alla våra kunder är unika och har sin egen typ och storlek på sina IT-miljöer. Vissa miljöer kan vara små och lokala, och andra kan vara i molnet och på många platser. Men oavsett hur NetNordic SOC är konfigurerad är dess grundläggande funktioner exakt desamma, att övervaka, upptäcka och svara på alla säkerhetsproblem och incidenter, i realtid.

En del av implementeringsprocessen involverar enkla standard API-integrationer, som är snabba och enkla, och vissa andra delar kan vara mer komplexa och anpassade, men vi är välkända för våra effektiva och snabba implementeringsprojekt och utvecklingsarbete.

The NetNordic SOC implementation workflow: 

Confidentiality –  
We sign a Non-Disclosure Agreement and commit to confidentiality. 
 
Discovery & Start-up Meeting – 
We define all the requirements and expectations. Where is your IT infrastructure? Onsite, at a data center, or in a cloud, or is it a combination of them?  
 
High-level implementation project plan – 
Together with the customer, we define the objects to be monitored and prepare the assets.  
 
Implementation of NetNordic SOC – 
We deploy the SIEM-system, connect all your assets, we develop and implement the rules and procedures, train your personnel, as well as create an implementation report. The NetNordic SOC can be implemented in phases; the critical basic monitoring is fast to implement. But we can also add even more coverage in the next upcoming phases. 
 
Support 24/7/365 – 
We agree on the operating and support models together with the customer. Depending on the agreed SLA, you will get 24/7 or 8/5 availability of our Tier 1 SOC team, and guaranteed availability of Tier 2 and Tier 3 teams. The top level security experts. 

Läs mer om Security Operations Center (SOC) och hur du får en komplett tjänst.

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet