Grunden för hållbar digital säkerhet

Grunden för hållbar digital säkerhet

IT-säkerhetstestning: Grunden för hållbar digital säkerhet

Bilar behöver besiktigas för att vara trafiksäkra – detsamma gäller även våra digitala miljöer som måste testas. Här slarvas det tyvärr rejält. Många organisationer saknar helt en genomtänkt strategi för IT-säkerhetstestning. Trots att tekniska lösningar och tjänster för penetrationstester och sårbarhetsskanning har funnits i åratal, har många svårt att agera på rapporternas omfattande information. Dessa rapporter innehåller ofta irrelevanta observationer och bristande översikt, vilket leder till en otillräcklig förståelse för de verkliga riskerna.

Nya Metoder och Verktyg

Moderna tekniker har öppnat dörren för avancerade tjänster som hanterar attackytor och riskbedömningar på ett sätt vi aldrig tidigare sett. Molntjänster har blivit en hörnsten i säkerhetsstrategier, och API utgör också en kritisk attackvektor som kräver noggrann validering. Det är viktigt att identifiera potentiella sårbarheter, men det är lika viktigt att sätta dessa sårbarheter i en faktisk kontext samt validera om de kan utnyttjas av en angripare.

Nyckelobservationer för effektiv säkerhetstestning

Effektiv säkerhetstestning bygger på flera centrala principer:

  • Kontinuerlighet: Eftersom nya sårbarheter upptäcks dagligen måste testningen vara en kontinuerlig process. Engångstester räcker inte för att hålla jämna steg med de ständigt föränderliga hoten.
  • Validering: Genom att agera som verkliga angripare kan organisationer bättre förstå hur sårbarheterna kan utnyttjas. Detta tillvägagångssätt ger en mer realistisk bild av säkerhetsläget.
  • Automation: För att snabbt kunna åtgärda identifierade sårbarheter är automatisering avgörande. Det handlar om att minimera tiden mellan upptäckt och åtgärd för att begränsa potentiella skador.
  • Visibilitet: Organisationer måste ha samma insyn i sina sårbarheter och svagheter som potentiella angripare. Det handlar om att förstå var de största riskerna finns och hur dessa kan mitigeras eller elimineras.
  • Attackytor: Vi behöver kartlägga vilka attackytor vi har, t.ex. i molnet, on-prem eller OT. Att förstå och hantera dessa attackytor är grundläggande för att kunna skydda organisationens tillgångar effektivt.

Affärsrisk

Att ignorera säkerhetstestning innebär en betydande affärsrisk. En strategi som inkluderar de nyckelobservationer som nämnts ovan är därför inte bara en nödvändighet utan en affärskritisk åtgärd.Att genomföra säkerhetstestning kan vara en komplex uppgift, och det är ofta klokt att söka extern hjälp. Det är viktigt att komma ihåg att inte låta sin IT-driftpartner även vara säkerhetspartner och säkerhetstestare – det är som att låta ekonomichefen vara sin egen revisor.

Fortsatt trevlig sommar!

Göran Walles
Cybersecurity CTO

Innehållskategori

Innehållstyp

Kontakta oss!

Ring oss gärna direkt på vårt telefonnummer +46 8 555 068 00, skicka oss ett mail sales.se@netnordic.com, eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss! Tack!

Contact by mail