Contact by mail

Från Valborgselden till Cybersecurity

IT-Säkerhet

30 april 2024


Från Valborgselden till Cybersecurity: Tradition, förnyelse och säkerhet

Varje år den sista april samlas vi över hela Sverige runt majbrasor för att fira Valborgsmässoafton – en tradition med rötter som sträcker sig tillbaka till medeltida Tyskland. Valborg har en djupgående betydelse, inte bara som en kulturell högtid utan också som en påminnelse om vikten av förnyelse och skydd – koncept som idag har stor relevans inom området för cybersecurity.

Historiska rötter och skyddande syften

Under Valborg tände man ursprungligen eldarna för att skydda djuren som släpptes ut på bete mot rovdjur och för att skrämma bort onda krafter, som häxor, som man trodde lurade i mörkret. Eldarna fungerade som en primal säkerhetsåtgärd. Dessa handlingar speglar de steg vi tar inom cybersecurity för att skydda våra IT-system och data från dagens ’cyberrov’ och ’digitala häxor’.

Symbolik av förnyelse och årlig granskning

Valborg är också en tid för att rensa upp i det gamla. Man brände upp torra löv och dött gräs för att göra plats för ny tillväxt. På samma sätt bör vi inom IT-sektorn se Valborg som en påminnelse om att regelbundet rensa bort föråldrade system och oanvända konton, uppdatera svaga lösenord och utföra en gapanalys av våra nuvarande säkerhetsåtgärder. Vilka nya hot har uppstått sedan förra året? Har vår säkerhetsstrategi anpassats till de nya riskerna och vad vi behöver skydda?

Lärdomar för Cybersäkerhet

Denna årstid påminner oss om att cybersecurity inte är ett engångsprojekt utan en ständig cykel av förnyelse och förbättring. Vi måste ständigt granska och uppdatera våra säkerhetsprotokoll, precis som Valborgseldarna symboliserar en ny början varje år. Här är fyra uppenbara områden som alltid förtjänar särskild uppmärksamhet och genomlysning:

  1. Regelbundna säkerhetsrevisioner och penetrationstester: Genom att regelbundet säkerhetstesta våra system och infrastruktur kan vi identifiera och åtgärda sårbarheter innan de kan utnyttjas av angripare.
  2. Utbildning och medvetenhet bland anställda: Människorna i en organisation är ofta den svagaste länken när det gäller säkerhet.
  3. Incidenthantering och återställning: Organisationer behöver effektiva planer för att snabbt identifiera, hantera och återställa från säkerhetsincidenter, vilket minimerar störningar i verksamheten.
  4. Redundans för tillgänglighet: Genom att införa redundans i kritiska systemkomponenter och data, säkerställs att verksamheten kan fortsätta även om huvudsystemet fallerar, vilket ökar den övergripande tillgängligheten.

Slutreflektioner

Låt oss ta med oss läxan från Valborg – att förnya och skydda det som är värdefullt. Genom att regelbundet rensa upp i våra digitala system och granska våra säkerhetsstrategier kan vi säkerställa att vi inte bara skyddar våra data utan också förbereder oss för framtiden med starkare och mer effektiva skyddsåtgärder.

Göran Walles
Cybersecurity CTO
NetNordic

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet