Contact by mail

Från medeltida grund till cybersäkerhetens framkant

IT-Säkerhet

29 maj 2024


Från medeltida grund till cybersäkerhetens framkant: Åbos kontinuerliga ledarskap

Åbo, historiskt känt som Turku, har alltid varit en pionjär i Finlands historia. Staden, som är landets äldsta, har introducerat Finlands första gymnasium, universitet och sjukhus, samt varit födelseplatsen för landets första finskspråkiga böcker skrivna av Mikael Agricola. Åbos medeltida rötter och fortsatta betydelse som ett centrum för lärande och andlighet speglas även i dagens framsteg inom teknik och innovation.

Åbo slott, som grundades på 1280-talet, är ett av stadens mest framträdande historiska landmärken. Under ledning av Gustav Vasa på 1530-talet, omvandlades denna medeltida borg till ett renässansslott, vilket blev en central plats för den politiska och kulturella utvecklingen i regionen. Detta historiska monument representerar Åbos ständiga evolution och förmåga att anpassa sig till nya tider och utmaningar.

I denna andan av förnyelse och ledarskap är vi stolta över att fortsätta traditionen genom vårt Security Operations Center (SOC), som idag är en av de mest eftersökta tjänsterna inom cybersäkerhet. Vår SOC skiljer sig från marknadens övriga erbjudanden genom att vi bygger på en plattform som skalar kapacitetsmässigt utan leverantörs- och produktinlåsningar, och effektivt drar nytta av data. Denna tillvägagångssätt kombinerar det bästa av mänsklig expertis med smart automationsteknik, vilket ger våra kunder oöverträffad säkerhet och flexibilitet.

Vår ISO 27001-certifiering, som vi har upprätthållit i flera år, är en bekräftelse på vårt kontinuerliga åtagande att skydda våra kunders data och leva som vi lär.

Innovation ligger i hjärtat av vår verksamhet, mycket tack vare Åbos närhet till framstående forskningsinstitutioner och universitet. Det är denna unika miljö som gör det möjligt för oss att inte bara använda oss av finsk ”sisu” — en inställning av uthållighet och beslutsamhet — utan även att leda utvecklingen av nya cybersäkerhetstekniker som gynnar inte bara Norden utan hela världen.

Vi lever i en digital tidsålder där historiens vingslag och framtidens innovationer går hand i hand. I Åbos arvs anda, fortsätter vi att sträva efter att inte bara uppfylla utan att överträffa förväntningarna på cybersäkerhetsområdet, vilket säkerställer att våra kunder kan leverera med förtroende i en alltmer uppkopplad värld.

Göran Walles
Cybersecurity CTO, NetNordic

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet