Contact by mail

Frågorna som formar framtidens cybersäkerhet

IT-Säkerhet

5 juni 2024


Frågorna som formar framtidens cybersäkerhet: En lektion från Rudyard Kipling

I vår snabbt utvecklande digitala värld är inte kärnan i cybersäkerhet enbart att försvara mot hot; det handlar också om att förstå det komplexa samspelet mellan frågor och svar som säkra system förlitar sig på. Hur kan då ett stycke litterär visdom vara avgörande för att stärka digitala försvar? Svaret finner vi i Rudyard Kiplings tidlösa dikt ”The Elephant’s Child”, som är ett kapitel ur hans barnbokssamling ”Just So Stories” från 1902. I denna berättelse ramar Kipling in kritiskt tänkande genom de sex tjänarna:

”I keep six honest serving-men
(They taught me all I knew);
Their names are What and Why and When
And How and Where and Who.”

Joseph Rudyard Kipling, född den 30 december 1865 i Brittiska Indien, var en engelsk romanförfattare, novellist, poet och journalist. Hans verk inspirerades till stor del av hans uppväxt i Indien. Under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet var Kipling en av Storbritanniens mest populära författare. Henry James beskrev honom som ”den mest kompletta geniet jag någonsin känt”, skild från ren intelligens. År 1907 tilldelades han Nobelpriset i litteratur, som den första engelskspråkiga författaren att motta priset och dess yngsta mottagare hittills.

Dessa rader är inte bara poetiska; de sammanfattar ett ramverk för kritiskt tänkande som är lika relevant i litteraturen som inom cybersäkerhet. Varje fråga som Kiplings tjänare ställer är avgörande för att utveckla och upprätthålla robusta säkerhetsåtgärder:

  • Vem har tillgång till systemet?
  • Vad för resurser behöver de?
  • När krävs tillgången?
  • Var bör denna tillgång tillåtas från?
  • Varför är tillgången nödvändig för personens roll?
  • Hur övervakas och skyddas tillgången?

Genom att applicera dessa frågor kan vi utforma system som inte bara är säkra från början utan också motståndskraftiga i drift. Förra veckans diskussioner med John Kindervag, skaparen av Zero Trust-modellen, återupprepade vikten av detta tankesätt. Kindervags synsätt på cybersäkerhet (aldrig lita, alltid verifiera) stämmer överens med Kiplings frågande metod genom att tvinga oss att kontinuerligt ifrågasätta varje åtkomstbegäran och varje nätverkstransaktion.

När vi bygger säkra system eller utformar säkerhetspolicys hjälper ramverket oss att täcka alla baser, och säkerställer att inget av systemet förbises. Detta är särskilt avgörande i vår tid där cyberhot inte bara blir mer sofistikerade utan också utvecklas med en aldrig tidigare skådad hastighet.

Genom att ständigt ställa Kiplings frågor kan vi förutse sårbarheter, implementera proaktiva försvar och odla en säkerhetskultur som anpassar sig till nya utmaningar allteftersom de uppstår.

Låt oss bära med oss dessa tjänare inte bara som väktare av våra system utan som vägledare på vår resa genom det komplexa landskapet av cybersäkerhet. De svar de hjälper oss att finna är grundläggande för att bygga inte bara säkrare IT-miljö utan en säkrare värld.

Göran Walles
Cybersecurity CTO, NetNordic

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet