När och var

Datum 22 oktober 2020

Tid 15:00 - 18:00

Plats NetNordics kontor i Solna

Spara datumet

Integrated Communications utmaningar och möjligheter vid internationalisering!
Lär dig mer om Integrated Communications utmaningar och möjligheter vid internationalisering med hjälp av Teams!


IT-strategier vid internationalisering - 22 oktober 2020

Till anmälan

SEMINARIUM: Integrated Communications utmaningar och möjligheter vid internationalisering!

Att etablera kontor i olika länder ger både utmaningar och möjligheter. Många av våra kunder ställer sig frågan:

“Hur kan man uppnå högsta möjliga tillväxt, med lägsta möjliga risk? ”

Vi på NetNordic menar att det finns många utmaningar och fallgropar som uppstår längst vägen när företag växer och expanderar internationellt.

Viktigt är då att man tidigt har utarbetade strategier för när företag vill ta sig till nästa nivå. Speciellt i dessa tider med Covid19, med hemarbetsplatser och där fysiska möten byts mot teams. Ett välstrukturerat tillvägagångssätt är en viktig nyckel till framgång.

Här har NetNordic identifierat betydelsefulla områden där moderna lösningar, när de tillämpas korrekt, kan hjälpa ditt företag att växa internationellt.

För att kunna minimera era driftskostnader, så måste ni se till att dra nytta av de potentiella stor-driftsfördelarna som kan realiseras med smarta lösningar inom kom­munikation, cybersäkerhet och datacenter.

 

NetNordics kontor i Solna

Adress: Råsundavägen 4, 169 67 Solna